In a land far away, lived a merchant & his daughter, beauty. Beauty like her name, was very pretty, loving và kind.

Bạn đang xem: Disney princess beauty and the beast


*

Ở một xứ sở hết sức xa xôi nọ, tất cả một yêu mến nhân sống cùng con gái, thương hiệu Beauty. Thương hiệu sao tín đồ vậy, Beauty hết sức đẹp, khả ái với tử tế.
One day, the merchant got lost deep in the woods và reached a castle hidden amongst the trees. He went inside và yelled, “HELLO! Is anybody home?”
Một ngày nọ, yêu mến nhân này bị lạc vào rừng và mang lại một toà lâu đài ẩn thân rừng. Ông vào trong cùng la to," Xin chào! có ai ở nhà không vậy?
In the morning, just as he was preparing lớn leave, he thought of Beauty & plucked a rose. Suddenly, he heard a shout. A horrible Beast was standing before him. “Ungrateful man! How dare you steal from my garden even after I let you stay here?” he cried.
Sáng dậy, khi chuẩn bị lên đường, ông nhớ mang đến Beauty đề xuất ngắt một cánh hồng. Bất ngờ, ông nghe một giờ đồng hồ thét. Một con thú vật đứng trước mặt ông la to: "Đồ vô ơn! Sao lại dám đánh tráo hoa vào vườn lúc ta đã đến ngươi qua đêm?"
The merchant shivered with fright. He begged the Beast not lớn hurt him, & tried to lớn explain that the flower was for his daughter Beauty. The Beast said, “I will let you go if you promise lớn send Beauty to lớn live with me.” The merchant fearfully agreed.
Thương nhân rùng mình sợ hãi hãi. Ông ước xin quái thú đừng hại mình với cố phân tích và lý giải hoa này giành cho Beauty, phụ nữ mình. Quái vật nói," Tôi sẽ khiến cho ông đi ví như ông hẹn sẽ cho Beauty mang lại đây cùng với tôi." thương nhân lo ngại đồng ý.
At home, he sorrowfully told Beauty the whole story. She said, “You should keep your promise. I will go to the Beast. Don’t worry,” và she left for the castle.
Ở nhà, ông u sầu kể Beauty nghe tổng thể câu chuyện. Cô nói: "Cha đang nói thì cần giữ lời.

Xem thêm: Chữa Mất Ngủ Kinh Niên Nhờ 4 Bí Quyết Đơn Giản Sau, Mất Ngủ Mãn Tính (Kinh Niên) Nguy Hiểm Thế Nào

Con sẽ đến chỗ quái vật. Đừng lo." rồi cô tách nhà mang đến lâu đài.
In the beginning, she too was frightened by the ugly Beast and his gruff voice. But in a few days, she realized that the Beast was actually very kind & gentle. He took care of her & slowly began to like him. She was no longer afraid of him. Even though the Beast dearly loved her, beauty missed her trang chủ and her father. She often thought of him và cried.
Lúc new đầu, cô cũng sợ hãi Con quái thú xấu xí và các giọng nói cộc lốc của anh. Dẫu vậy vài ngày sau, cô nhận thấy rằng quái vật quả thật rất thân mật và dịu dàng. Anh âu yếm cô đề xuất cô dần ưng ý anh. Cô không hề sợ anh nữa. Mang đến dù quái vật yêu cô vô ngần, cô vẫn nhớ nhà và cha mình.
One day, she looked through a magic mirror that the Beast gave her, & saw that her father was terribly unwell. “Oh! Father is ill! I must go khổng lồ see him!” she cried in panic. Unable to lớn see her sadness, the Beast sighed and said, “Go back home. But I hope you will never forget me.”
Một hôm nọ, cô xem qua chiếc gương thần mà thú vật đưa mang đến cô, và quan sát thấy phụ thân cô khôn xiết yếu. "Ôi, cha bệnh rồi! Em phải trở lại viếng thăm cha!" cô hồi hộp khóc. Thấy cô buồn, anh không chịu nỗi, thú vật thở lâu năm nói,"Về công ty đi. Nhưng mong muốn em vẫn không bao giờ quên tôi."
“thank you Beast!” beauty said. Beauty was so happy that she hugged the Beast và ran home.Beauty was glad to be trang chủ again, & under her care, her father quickly recovered. One day, she thought of the Beast & looked into the mirror. To her dismay, she saw that the Beast too was ill. He was on the ground moaning in pain.
"Cảm ơn anh, quái quỷ vật" Beauty nói. Cô mừng quá mức cho phép nên ôm chầm lấy quái vật và cḥay về nhà. Beauty vui bởi vì được về bên trở lại, và được sự chăm lo của cô, phụ thân cô đã không còn bịnh khôn cùng nhanh. Một hôm nọ, cô nhớ quái vật nên chú ý vào gương. Cô khiếp vía khi thấy thú vật bệnh nặng. Anh nằm xung quanh đất rên rỉ đau đớn.
She sped to lớn the castle. The Beast was dying và was very glad khổng lồ see her. She held him và sobbed, “Beast, what’s wrong? Don’t die! I love you!” then she kissed him softly. At that very instead, the Beast changed into handsome prince! Beauty was so surprised! “Thank you beauty! A wicked witch had cast a spell on me. Your sweet words broke the spell!” he said.
Cô lao cho lâu đài. Quái vật đang hấp hối, nhìn thấy cô, anh rất mừng. Cô ôm anh cùng nức nở," quái quỷ vật, bao gồm chuyện gì vậy? Em yêu anh!" rồi cô hôn anh vơi dàng. Đúng tức thì lúc đó, quỷ quái vật biến thành một hoàng tử đẹp mắt trai! Beauty hết sức ngạc nhiên!" Cảm ơn em, Beauty! Một phù thuỷ gian ác đã bỏ bùa anh. Em vẫn phá vỡ vạc bùa mê ấy!" anh nói.