Phân biệt "there" và "it"

"_______ "s somebody at the door. Mở cửa it, _______ must be Carl", bạn sẽ điền "there" và "it" thế nào vào những chỗ trống trong câu trên?

Bài tập điền giới từ giờ đồng hồ Anh

"Jenny was standing ____ the front of the queue". Bạn cần điền giới từ làm sao vào chỗ trống để chấm dứt câu?

Phân biệt "can", "could" với "be able to"

"You _____ stay until late tonight if you want", bạn sẽ điền "can", "could" hay "are able to" vào khu vực trống vào câu trên?

Bài tập về câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh

"When you (start) the test, I will be praying for you", bạn sẽ chia động từ "start" chũm nào nhằm câu bên trên đúng ngữ pháp của câu điều kiện?

Điền giới từ che khuất danh từ giờ đồng hồ Anh

"They have no hope ____ succeeding". Bạn phải điền "for", "of" hay "on" vào vị trí trống để dứt câu?

Phân biệt tính từ đuôi "ing" cùng "ed"

"Her behaviour was really _______. Her teacher felt _______". Vào câu trên, các bạn sẽ điền "irritating" cùng "irritated" đến vị trí nào?


Bạn đang xem: Đề trắc nghiệm tiếng anh


Bài tập với cấu trúc "I wish", "If only"

"I wish my train _______ now. I’m going lớn be late for work again", các bạn sẽ điền "had come", "would come" giỏi "would have come" vào địa điểm trống trong câu trên?Luyện tập về đại từ chỉ giới tính trong giờ Anh

"Someone crashed _______ car into our restaurant last night", bạn sẽ điền "our", "their" hay "your" vào khu vực trống vào câu trên?Bài tập về các dạng thắc mắc trong giờ Anh

"What ______?", bạn sẽ điền "are you waiting", "you"re waiting for" tốt "are you waiting for" vào nơi trống vào câu trên?Xem thêm: Hướng Dẫn Vay Tiền Ngân Hàng Hay Công Ty Tài Chính Đơn Giản?

Điền giới từ bỏ để xong xuôi câu

"The report focuses ____ social problems". Bạn phải điền giới trường đoản cú "at", "in" xuất xắc "on" vào chỗ trống để chấm dứt câu?Bài tập về câu thụ động dùng cồn từ tường thuật

"It _______ for quite some time", các bạn sẽ điền "is said khổng lồ happen", "is said that this has been happening" hay "is said this lớn be happening" vào khu vực trống?


Chọn "Of" tuyệt "From"?

"It differs ____ their last suggestion". Bạn cần điền giới từ bỏ "of" xuất xắc "from" vào chỗ trống để chấm dứt câu?


Bài tập về các giới từ vận động trong tiếng Anh

"Along", "across", "over"... Phần đông là những giới tự chỉ sự chuyển động. Bài tập bên dưới đây sẽ giúp đỡ bạn rèn tài năng sử dụng chúng trong tương đối nhiều ngữ cảnh.


Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh về câu điều kiện

"If you"d told me earlier, I _______ khổng lồ help you the other day". Bạn phải điền gì vào vị trí trống để hoàn thành câu?


Bài tập giờ Anh với "would rather", "would prefer"

"I _______ become a pianist", các bạn sẽ điền "would rather", "would prefer" tuyệt "rather", "prefer" vào chỗ trống vào câu trên?


Tìm tiền tố tủ định của từ giờ đồng hồ Anh

"Comparable" có nghĩa rất có thể so sánh được. Vậy từ bỏ trái nghĩa với nó là "Incomparable" giỏi "Uncomparable"?


Bài tập về tự nối trong giờ đồng hồ Anh

"I wanted khổng lồ save some money, but I ______ lost a lot of money", bạn sẽ điền "obviously", "actually" hay "at least" vào nơi trống vào câu trên?

Trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh

"Green pepper is very rich _______ vi-ta-min C". Bạn cần điền giới từ như thế nào vào nơi trống để kết thúc câu?

Luyện tập cách trả lời ngắn gọn gàng với "neither", "either"

"A: "Sophia isn"t coming with us." B: "And _____.", các bạn sẽ điền "so isn"t Emily", "neither is Emily" tốt "either isn"t Emily" vào nơi trống?

Luyện tập về thắc mắc với từ bỏ "Whose"

"_____ that man at the table?", các bạn sẽ điền "Whos", "Who"s" xuất xắc "Whose" để điền vào nơi trống vào câu trên?