Khi giải Quidditch nhân loại bị cắt ngang vì chưng những kẻ ủng hộ Chúa tể Voldemort và sự trở về của tín hiệu hắc ám béo khiếp, Harry ý thức được ví dụ rằng, Chúa tể Voldemort sẽ ngày càng táo tợn hơn.

Bạn đang xem: Harry potter và chiếc cốc lửa

Cùng để trở lại quả đât phép thuật, Chúa tể hắc ám rất cần được đánh bại kẻ duy nhất sống sót từ lời nguyền chết chóc của hắn - Harry Potter. Vày lẽ đó, khi Harry bị buộc phải bước vào giải đấu Tam Pháp thuật uy tín dẫu vậy nguy hiểm, cậu nhận biết rằng trên cả chiến thắng, cậu nên giữ được mạng sinh sống của mình.

Bốn năm của Harry cũng như của shop chúng tôi ở trường Hogwarts thiệt vui nhộn, một trái đất đầy hài hước cùng nhiều vận động thú vị.


- Choose -Harry Potter toàn tập- Tập 1: Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 01-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 02-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 03-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 04-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 05-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 06-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 07-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 08-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 09-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 10-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương 11-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 12-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 13-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 14-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 15-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 16-- Harry Potter với Hòn đá phù thủy - Chương 17 (End)- Tập 2: Harry Potter và Phòng chứa túng thiếu mật-- Harry Potter cùng Phòng chứa bí mật - Chương 01-- Harry Potter và Phòng chứa kín đáo - Chương 02-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 03-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 04-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương 05-- Harry Potter với Phòng chứa kín - Chương 06-- Harry Potter với Phòng chứa kín - Chương 07-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 08-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín - Chương 09-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 10-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín - Chương 11-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 12-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 13-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương 14-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Chương 15-- Harry Potter và Phòng chứa kín - Chương 16-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín - Chương 17-- Harry Potter với Phòng chứa bí mật - Chương 18 (End)- Tập 3: Harry Potter và Tên tù nhân nhân ngục tù Azkaban-- Harry Potter và Tên tầy nhân ngục Azkaban - Chương 01-- Harry Potter với Tên tội phạm nhân lao tù Azkaban - Chương 02-- Harry Potter cùng Tên tầy nhân ngục Azkaban - Chương 03-- Harry Potter và Tên tầy nhân ngục tù Azkaban - Chương 04-- Harry Potter cùng Tên tầy nhân ngục Azkaban - Chương 05-- Harry Potter cùng Tên tội nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 06-- Harry Potter cùng Tên tù hãm nhân ngục tù Azkaban - Chương 07-- Harry Potter với Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban - Chương 08-- Harry Potter cùng Tên tầy nhân lao tù Azkaban - Chương 09-- Harry Potter với Tên phạm nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 10-- Harry Potter với Tên tù túng nhân ngục Azkaban - Chương 11-- Harry Potter cùng Tên phạm nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 12-- Harry Potter cùng Tên tù túng nhân ngục tù Azkaban - Chương 13-- Harry Potter và Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban - Chương 14-- Harry Potter cùng Tên tội phạm nhân ngục Azkaban - Chương 15-- Harry Potter cùng Tên phạm nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 16-- Harry Potter với Tên tội phạm nhân ngục tù Azkaban - Chương 17-- Harry Potter và Tên tù đọng nhân ngục tù Azkaban - Chương 18-- Harry Potter cùng Tên phạm nhân nhân lao tù Azkaban - Chương 19-- Harry Potter cùng Tên tù hãm nhân ngục tù Azkaban - Chương 20-- Harry Potter cùng Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương 21-- Harry Potter với Tên tội nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương 22 (End)- Tập 4: Harry Potter và dòng cốc lửa-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 01-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 02-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 03-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 04-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 05-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 06-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 07-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 08-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 09-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 10-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 11-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 12-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 13-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 14-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 15-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 16-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 17-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 18-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 19-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 20-- Harry Potter và cái cốc lửa - Chương 21-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 22-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 23-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 24-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 25-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 26-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 27-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 28-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 29-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 30-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 31-- Harry Potter và loại cốc lửa - Chương 32-- Harry Potter và dòng cốc lửa - Chương 33-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 34-- Harry Potter và mẫu cốc lửa - Chương 35-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 36-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 36-- Harry Potter và chiếc cốc lửa - Chương 37 (End)- Tập 5: Harry Potter cùng Mật lệnh Phượng Hoàng-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 01 --> 02-- Harry Potter với Mật lệnh phụng hoàng - Chương 03 --> 04-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 05 --> 06-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 05 --> 06-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 07 --> 08-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 09 --> 10-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 11 --> 12-- Harry Potter cùng Mật lệnh phụng hoàng - Chương 13 --> 14-- Harry Potter và Mật lệnh phượng hoàng - Chương 15 --> 16-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 17 --> 18-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 19 --> 20-- Harry Potter với Mật lệnh phụng hoàng - Chương 21 --> 22-- Harry Potter với Mật lệnh phụng hoàng - Chương 23 --> 24-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 25 --> 26-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 27 --> 28-- Harry Potter và Mật lệnh phụng hoàng - Chương 29 --> 30-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 31 --> 32-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 33 --> 34-- Harry Potter với Mật lệnh phượng hoàng - Chương 35 --> 36-- Harry Potter cùng Mật lệnh phượng hoàng - Chương 37 --> 38 (End)- Tập 6: Harry Potter cùng Hoàng tử lai-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 01-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 02-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 03-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 04-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 05-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 06-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 07-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 08-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 09-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 10-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 11-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 12-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 13-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 14-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 15-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 16-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 17-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 18-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 19-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 20-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 21-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 22-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 23-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 24-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 25-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 26-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 27-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 28-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 29-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 30 ( hết )- Tập 7: Harry Potter và bảo bối tử thần-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 01-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 02-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 03-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 04-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 05-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 06-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 07-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 08-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 09-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 10-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 11-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 12-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 13-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 14-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 15-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 16-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 17-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 18-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 19-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 21-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 22-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 23-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 24-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 25-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 26-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 27-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 28-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 30-- Harry Potter và bảo bối tử thần - Chương 31-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 32-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 33-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 34-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 34-- Harry Potter và báu vật tử thần - Chương 35-- Harry Potter và bảo vật tử thần - Chương 36- Pottermore - ngoại truyện Harry Potter-- 1. Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận phổ biến kết hớt tóc Quidditch nạm Giới-- 2.

Xem thêm: Chất Liệu Len Tăm Là Gì ? A Vải Thun Len Tăm Giá Cạnh Tranh

Chạm chán gỡ nhân vật bắt đầu trong tiểu thuyết Harry Potter - Celestina Warbeck-- 3. Dolores Jane Umbridge-- 4. Draco Malfoy-- 5. Vernon & Petunia Dursley-- 6. Hồ ly tinh Peeves