Giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ giải mã sách bài tập giờ Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát chương trình sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài xích tập về nhà trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ bao gồm phần gạch men chân được phân phát âm khác các từ còn lại. Nói to những từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các giải đáp A, B, C phạt âm là /θ/, lời giải D phạt âm là /ð/

2. Đáp án A

Các lời giải B, C, D vạc âm là /θ/, câu trả lời A phạt âm là /ð/

3. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D phạt âm là /ð/, lời giải B vạc âm là /θ/

4. Đáp án C

Các câu trả lời A, B, D vạc âm là /θ/, giải đáp C phân phát âm là /ð/

5. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phát âm là /θ/, giải đáp B phát âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound và double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch men cho phần nhiều từ gồm âm /θ/, gạch men 2 gạch men cho phần nhiều từ bao gồm âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Gian Hàng Trên Shopee Mẹo Hay Từ A Đến Z 2021, Cách Tạo Gian Hàng Trên Shopee

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports và games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention khổng lồ the underlined words (Đọc to những câu, để ý những từ bỏ được gạch men chân)