Đh Khoa Học thoải mái và tự nhiên Hcm - Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Nguyễn Đức Tiến - kim chỉ nan - bài xích tập, thực hành
*

*

*

*

*

homework 2_cài đặt giải mã sắp xếp selection sort, heap sort để bố trí một mảng số nguyên theo_thứ từ tăng dần.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học tập

Môn học nhằm hỗ trợ cho sinh viên khả năng sử dụng các cấu tạo dữ liệu nền tảng. Môn học cũng khuyên bảo sinh viên hiểu, phân tích và review được các giải thuật thao tác làm việc với các kết cấu dữ liệu đó.Ôn lại về lập trình, những kiểu tài liệu trong C/C++, đặc biệt là cấu trúc và bé trỏ.Giới thiệu về độ phức tạp thống kê giám sát và đệ qui.Các cấu tạo dữ liệu và sự đối chiếu chúng: danh sách; chồng và hàng; cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm kiếm, AVL với đa phân; heap; giải thuật sắp xếp; bảng băm; cùng đồ thị.

Bạn đang xem: Giáo trình cấu trúc dữ liệu

tác dụng cần giành được

Phân tích giải mã L.O.1.1 – Định nghĩa được những khái niệm độ phức tạp và độ phức hợp trong những trường hòa hợp “tốt nhất”, “xấu nhất”, cùng “trung bình”.L.O.1.2 – đối chiếu được các giải thuật và áp dụng được cam kết hiệu “Big O” để ghi ra độ phức hợp của giải thuật cấu thành tự các kết cấu điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh với lặp.L.O.1.3 – Liệt kê được, đến được lấy một ví dụ và đối chiếu được các lớp độ phức tạp, như, hằng số, log, tuyến đường tính, etc.L.O.1.4 – dìm thức được sự cân bằng giữa bộ nhớ và thời gian trong giải thuật.L.O.1.5 – biểu thị được những chiến lược thi công giải thuật và giải quyết và xử lý bài toán.Sử dụng kết cấu dữ liệu danh sách, ck và hàngL.O.2.1 – phát họa được bằng hình ảnh cho: (a) list hiện thực bằng mảng với bằng link (con trỏ); (b) mang đến chồng; với (c) cho hàng hóng và hàng hóng vòng (mức logic).L.O.2.2 – Viết được bằng mã mang mô tả cấu tạo lưu trữ cho: (a) danh sách hiện thực bằng mảng và bởi liên kết; (b) mang lại chồng; và (c) mang lại hàng chờ và hàng hóng vòng (mức logic).L.O.2.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho từng kết cấu như danh sách, ông chồng và mặt hàng đợi; cũng như mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic).L.O.2.4 – hiện tại được các cấu trúc danh sách, chồng và sản phẩm đợi bằng C/C++ (mức physics)L.O.2.5 – sử dụng được danh sách, chồng, và hàng để giải quyết bài toán thực, cũng như để ý đến chọn lựa phong cách hiện thực về tối ưu.L.O.2.6 – so với được và làm thí nghiệm review các cách thức đã hổ trợ đến các cấu trúc danh sánh, chồng, với hàng.Sử dụng kết cấu câyL.O.3.1 – phát họa được bởi hình hình ảnh cho những cây tiêu biểu, như, cây nhị phân, cây nhị phân đầy đủ, cây nhị phân cân bằng, cây AVL, cây đa phân, v.v. (mức logic).L.O.3.2 – Viết được bởi mã mang mô tả cấu trúc lưu trữ cho các loại cây (mức logic)L.O.3.3 – Liệt kê được những phương thức cần thiết cho mang đến các cấu trúc cây; cũng giống như mô tả được chúng bởi mã giả (mức logic).L.O.3.4 – đã cho thấy được và mang lại ví dụ minh họa về tầm đặc biệt của tính cân bằng trong cây.L.O.3.5 – đã cho thấy được và vẽ hình minh họa về toàn bộ các trường mất cân đối trong cây AVL cùng cây B, cũng tương tự thực hiện mỗi bước để tái cân bằng chúng trên mẫu vẽ (mức logic).L.O.3.6 – hiện thực được các kết cấu cây nhị phân cùng cây AVL bằng C/C++L.O.3.7 – thực hiện được cây nhị phân cùng cây AVL để giải quyết bài toán thực, nhất là liên quan cho tìm kiếm.L.O.3.8 – so sánh được và làm thực nghiệm đánh giá được các phương thức đã hổ trợ cho các kết cấu cây nhị phân cùng cây AVL.Sử dụng HeapL.O.4.1 – chỉ ra rằng được những vận dụng cần mang lại HeapL.O.4.2 – phác họa được bởi hình hình ảnh cho kết cấu Heap và nêu ra sự tương quan đến tàng trữ ở dạng mảng.L.O.4.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho cho cấu trúc heap; cũng như mô tả được chúng bởi mã giả (mức logic).L.O.4.4 – phác thảo được bằng hình hình ảnh các cách làm để đảm bảo an toàn tính chất của cấu tạo Heap khi chuyển vào hay đem ra bộ phận trong heap (mức logic).L.O.4.5 – lúc này được kết cấu heap bởi C/C++.L.O.4.6 – phân tích được và làm thực nghiệm reviews được các phương thức đã hổ trợ cho kết cấu Heap.Sử dụng bảng băm L.O.5.1 – Vẽ được hình minh họa một bảng băm cùng với có mang về khóa, chạm độ và xử lý đụng độ.L.O.5.2 – biểu thị được bởi mã trả và đến ví dụ minh họa cho những hàm băm cơ bản.L.O.5.3 – diễn đạt được bằng mã mang và mang đến ví dụ minh họa cho các phương thức xử lý đụng độ.L.O.5.4 – hiện nay được kết cấu bảng băm bằng C/C++.L.O.5.5 – đối chiếu được và có tác dụng thực nghiệm nhận xét được các phương thức đã hổ trợ cho cấu tạo bảng băm.Phát triển các giải thuật chuẩn bị xếpL.O.6.1 – Minh họa được bởi hình vẽ từng bước buổi giao lưu của các lời giải sắp xếp.L.O.6.2 – biểu lộ được bằng mã giả cho những giải thuật sắp tới xếp. L.O.6.3 – hiện tại được những giải thuật bố trí bằng C/C++ .L.O.6.4 – so với được và làm thực nghiệm reviews các giải mã sắp xếp.L.O.6.5 – thực hiện được giải thuật sắp xếp trong bài toán thực.Hiểu biết cơ bản về đồ dùng thịL.O.7.1 – phát họa được bằng hình hình ảnh cho các khái niệm như đồ vật thị liên thông cùng không liên thông, thiết bị thị được bố trí theo hướng và không hướng, chu trình, v.v.L.O.7.2 – Vẽ được hình minh họa với mô tả cấu tạo lưu trữ mang đến đồ thị ở các dạng ma trận kề và danh sách kề bởi mã giả (mức logic).L.O.7.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho mang lại các cấu trúc đồ thị; tương tự như mô tả được chúng bằng mã trả (mức logic).L.O.7.4 – Minh họa được bằng hình ảnh các phương thức duyệt vật thị cơ bạn dạng (depth first và bread-first).L.O.7.5 – hiện nay được cấu tạo lưu trữ thiết bị thì bằng C/C++.L.O.7.6 – lúc này được các phương pháp duyệt nói trên bằng C/C++ và sử dụng chúng giải quyết bài toán thực.L.O.7.7 – Minh họa bằng hình vẽ từng bước buổi giao lưu của các lời giải tìm đường ngắn nhất bằng Dijktra và giải thuật tìm cây phủ về tối tiểu bằng giải thuật Prim.Sử dụng đệ quyL.O.8.1 – diễn tả được các thành phần cơ bản của một lời giải đệ quy.L.O.8.2 – Vẽ được cây mô tả các lần điện thoại tư vấn hàm và giá trị của những tham số được truyền vào những hàm đó.L.O.8.3 – mang lại được lấy ví dụ như về một hàm điện thoại tư vấn đệ quy viết bởi C/C++.L.O.8.4 – cách tân và phát triển được giải mã đệ quy cho những phương thức cần thiết của các cấu trúc: danh sách, cây, heap, tra cứu kiếm trên cây và tìm kiếm nhị phân, với đồ thị.L.O.8.5 – làm được thể nghiệm để đối chiếu cách tiếp cận đệ quy và giải pháp lặp.L.O.8.6 – cho được lấy một ví dụ minh họa sự tương quan giữa Backtracking cùng đệ quy.

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính:<1>. “Data Structures: a Pseudocode Approach with C++”, R.F.Gilberg và B.A. Forouzan, Thomson Learning Inc., 2001.Sách tham khảo:<1> “Data Structures và Algorithms in C++”, A. Drozdek, Thomson Learning Inc., 2005.

Xem thêm: 15 Bức Tranh Tô Màu Công Chúa Barbie Cho Bé Gái Đẹp Nhất Update 2022

<2> “C/C++: How khổng lồ Program”, 7th Ed. – Paul Deitel and Harvey Deitel, Prentice Hall, 2012.<3> Internet.<4> Minh họa kết cấu dữ liệu với giải thuật