Lab Squốc lộ năm trước phần 3, vẫn trả lời backup database sql VPS. trong số những trách nhiệm đặc trưng của người cai quản trị database là sao lưu lại với hồi phục tài liệu, nhằm mục tiêu giảm bớt giỏi nhiều việc mất dữ liệu của khách hàng, bảo trì khối hệ thống thao tác bình yên cùng định hình.

Bạn đang xem: Hướng dẫn backup database sql server 2014

Trong bài xích lab backup database SQL server sẽ giải đáp chúng ta tiến hành Tạo backup device, backup database, kiểm soát sau backup, lập kế hoạch backup database định ký kết.

Thực hiện xong xuôi bài bác lab này, bạn có thể triển khai backup database Squốc lộ hệ thống 2014, lên chiến lược backup databse định kỳ.

Bài lab backup database Squốc lộ server được tiến hành qua những phần sau:

A: Tạo backup device:

Tạo device name Backup_full:Tạo device name Backup_Differential:Tạo Device name Backup_Transaction_log.

B: Backup database Squốc lộ server:

Thực hiện tại backup Full:Thực hiện Backup Differential:Backup Transaction log:

C. Kiểm tra sau backup:

D. Lập kế hoạch backup database sql server (schedule backup)

Triển knhị lab backup database sql server:


A. Tạo backup device:
A: Tạo backup device:
1.Tạo_device_name_Backup_full:

1. Tạo device name Backup_full: Vào Microsoft Squốc lộ Server Management Studio (SSMS) kết nối vào database.

Trong hành lang cửa số Object Explorer lựa chọn VPS SQL, chọn Server Objects, buộc phải chuột vào backup Device chọn New Backup device

*

Nhập tên mang đến Device name: Backup_Full, trong Destination lựa chọn tệp tin cùng ấn Nút ít …

*

Chọn ổ đĩa với folder với filename: Backup_full → OK

*


2.Tạo_device_name_Backup_Differential:

2. Tạo device name Backup_Differential: tương tự như nên loài chuột vào Backup devices chọn New Backup Device.

*

Đặt device name: Backup_Differential, ấn nút …

*

Chọn ổ đĩa cùng folder, đánh tên file name là Backup_Differential → OK.

*
*

Tạo hoàn thành device name Backup_Differential → OK

*


3.Tạo_Device_name_Backup_Transaction_log.

3.Tạo Device name Backup_Transaction_log. Tiếp tục bắt buộc chuột vào Backup Device chọn New Backup Device.

*

Đặt device name: Backup_Transaction_Log, Chọn ổ đĩa và folder, đặt tên tệp tin là Backup_Transaction_log → OK.

*

Các backup device đã làm được sinh sản ngừng.

*


B: Backup database SQL server:
B: Backup database Squốc lộ server:
1.Thực_hiện_backup_Full:
1. Thực hiện backup Full: Phải con chuột vào database ý muốn backup lựa chọn tasks→ Backup.
*

Tại cửa sổ Back up Database chọn backup type là full, trong phần destination ấn remove nhằm xóa nơi lưu trữ hiện tại có, tiếp nối ấn Add.

*

Chọn option Backup device→ lựa chọn Backup_full → OK.

*

Cũng trên hành lang cửa số Back up Database lựa chọn Media Options vào phần Overwrite chọn option Append lớn the exitsting backup phối và kiểm tra vào verify backup when finshed.

*

Tiếp tục chọn backup Options, đánh tên mang đến backup set

*

Nếu bạn muốn coi script backup thì cliông chồng vào Script lựa chọn Script Action lớn New query Windows → OK, hoàn chỉnh Backup Full.

*

Backup Full thành công xuất sắc.

*


2.Thự_hiện_Backup_Differential:

2. Thực hiện nay Backup Differential: trước tiên vào database đề nghị backup phải con chuột vào Tables chọn new → Table (mang lập tạo ra dữ liệu sau thời điểm backup full).

*

Tạo 2 column: MaSV với Diem

*

Ấn save cùng đặt tên Tabels là BangDiem→ ok.

*

Table Bangdiem đang chế tạo ra hoàn thành.

*

Phải con chuột vào database bắt buộc backup lựa chọn Tasks → Back Up

*

Trong phần Backup type lựa chọn Differential, cũng ấn Remove sầu sau đó ấn Add.

*

Chọn Backup Device là Backup_Differential → Ok.

*

Tại hành lang cửa số Baông chồng up Database chọn Media Options trong phần Overwrite chọn option Appover to lớn the exitsting backup mix và kiểm tra vào verify backup when finshed.

*

Chọn backup Options đánh tên đến backup set.

*

Nếu bạn muốn coi script backup thì click vào Script lựa chọn Script Action lớn New query Windows → OK.

*

hoàn chỉnh Backup Differential →OK.

*

Xem lại script sau thời điểm backup.

*


3.Backup-Transaction-log:

3. Backup Transaction log: cần chuột vào table BangDiem chọn Edit Top 200 Rows.

*

Nhập thêm 1 vài ba thông tin( để đưa lập gồm đổi khác sau khoản thời gian backup differential.

*

Phải con chuột vào database phải backup lựa chọn tasks → Bachồng up.

*

Trong phần Backup Type chọn transaction Log, vào phần destination ấn remove tiếp đến ấn add.

*

Backup Device lựa chọn Backup_Transaction_Log → Ok.

*

Tại cửa sổ Baông xã up Database chọn Media Options trong phần Overwrite chọn option Appover lớn the exitsting backup set với kiểm tra vào verify backup when finshed.

*

Chọn backup Options viết tên đến backup set:

*

Nếu bạn muốn xem script backup Transaction log thì clichồng vào Script chọn Script kích hoạt lớn New query Windows → OK.

*

Backup thành công

*

Xem lại script.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập Thể Hình Hiệu Quả, Hướng Dẫn Tập Gym Đúng Cách Trong 12 Tuần

*


C. Kiểm tra sau backup:

C. Kiểm tra sau backup: Trong VPS Objects lựa chọn Backup Devices đề xuất con chuột vào Backup_Differential chọn properties

*

Xem trong backup device này đựng biết tin backup gì (ngày backup, nhiều loại backup..), tương tự coi các backup devices khác.

*

Để coi report backup, nên loài chuột vào database muốn xem lựa chọn Reports→ Standard reports → Backup and restore Events.

*

Xem lên tiếng report backup.

*

Trong cột Device type cliông xã vào lốt + giúp thấy lưu trữ trên trang bị nào.

*


D. Lập định kỳ backup database sql VPS (schedule backup):

D. Lập định kỳ backup database sql hệ thống (schedule backup): Muốn lập kế hoạch backup, trước tiên đề nghị khởi đụng SQL Server Agent.

– Phải loài chuột vào Squốc lộ VPS Agent lựa chọn Start → Yes.

*

Bảo đảm rằng Squốc lộ Server Agent đang start.

*

Tại Squốc lộ hệ thống lựa chọn Management, Phải con chuột vào Maintenance Plans lựa chọn Maintenance Plan Wizard.

*

Màn hình Squốc lộ hệ thống maintenance plan Wizard ấn next

*

Đặt tên và lựa chọn option Separate schedules for each task → next.

*

Tại screen Select Maintenance tasks lựa chọn những loại backup cần tiến hành → next.

*

Tại hành lang cửa số define Back up database (full) tasks lựa chọn tab General, vào phần Database(s) click vào mũi tên nhằm chọn database.

*

Chọn database nên backup → ok.

*

Qua tab Destination, trong phần Backup database across one or more files ấn Add.

*

Chọn backup devive → OK

*

Qua tab Option, chọn vào checkbox Verify backup integrity

*

Cũng tại tab Option ấn nút Change vào phần Schedule để lập kế hoạch backup.

*

*

Đặt thương hiệu đến job backup tại đoạn name, trong phần Frequency lựa chọn Occurs là Weekly và chỉ còn chọn vào Friday, Occurs once at: 12:00 AM (backup hàng tuần vào ngày máy sáu vào tầm khoảng 12 tiếng đồng hồ khuya)→ Ok.

*

Kiểm tra sẽ bao gồm định kỳ backup full, ấn next để tạo kế hoạch backup differential.

*

Tại cửa sổ Define Bachồng up Database (Differential) tasks chọn tab General, vào phần Database(s) cliông chồng vào mũi thương hiệu nhằm chọn database.

*

Chọn Database đề xuất backup→ Ok.

*

Qua tab Destination, trong phần Backup database across one or more files ấn Add.

*

Chọn Backup device và chọn Backup_Differential → OK

*

Qua tab Option, lựa chọn vào checkbox Verify backup integrity, ấn nút change nhằm lập kế hoạch.

*
*

Đặt thương hiệu cho job backup ở trong phần name,trong phần Frequency chọn Occurs là Weekly và chỉ còn chọn những ngày từ bỏ Monday mang đến thursday, Occurs once at: 12:00 AM (backup sản phẩm tuần vào các ngày T2,3,4,5 vào tầm 12 tiếng khuya)→ Ok.

*

Kiểm tra vẫn gồm lịch backup differential, ấn next nhằm tạo thành lịch backup transaction log.

*

Tại hành lang cửa số Define Bachồng up Database (Transaction Log) Tasks lựa chọn tab General, vào phần Database(s) cliông chồng vào mũi tên để lựa chọn database.

*

Cũng chọn database bắt buộc backup→ OK.

*

Qua tab Destination, trong phần Backup database across one or more files ấn Add.

*

Chọn Backup device với chọn Backup_Transaction_Log → OK

*

Qua tab Option, lựa chọn vào checkbox Verify backup integrity, ấn nút ít change nhằm lập định kỳ.

*
*

Đặt tên mang đến job backup ở đoạn name, vào phần Frequency chọn Occurs là Daily Trong phần Daily Frequency lựa chọn Occurs every chọn 1 hours cùng Starting at là 8:00AM – Ending at là 5:00PM(backup hằng ngày, lập lại 1 tiếng l lần ban đầu trường đoản cú 8 giờ phát sáng cho 5 giờ chiều)→Ok

*

Kiểm tra đã bao gồm định kỳ backup Transaction log, ấn next.

*

Check vào Write a report khổng lồ a text tệp tin, vào phần thư mục location cliông xã nút …

*

Chọn vị trí lưu trữ report à OK→next.

*

*

ấn Finish hoàn tất.

*

Chờ cho tới Lúc các các bước hoàn tất → Close

*

Sau lúc thực hiện dứt vào SQL Server Agent lựa chọn Jobs vẫn thấy những job backup.

*

Bạn rất có thể yêu cầu con chuột vào từng job lựa chọn properties giúp thấy lại các biết tin vẫn thông số kỹ thuật.

*

Chọn Schedules để xem xuất xắc biến đổi định kỳ.

*

Sau lúc lập lịch backup xong xuôi, các bạn cũng nên theo dõi và quan sát và đánh giá thường xuyên, để sở hữu đa số thay đổi đúng lúc với hoàn thiện rộng.

Hoàn vớ bài bác lab backup database sql VPS, phần kế tiếp bọn họ vẫn triển khai hồi phục database.