Hướng dẫn setup Exchange hệ thống 2013 SP1

Microsoft Exchange hệ thống là phần mềm máy chủ thư điện tử được cải tiến và phát triển bởi Microsoft. Đây là chương trình sever chạy bên trên Windows Server

Exchange 2013 gồm gồm 3 role:

Mailbox server roleClient Access hệ thống roleEdge Transport server role.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt exchange server 2013 sp1 dịch vụ giải pháp cntt

Bài viết này mình vẫn hướng dẫn các bạn cách cài đặt Exchange server 2013 SP1

Hướng dẫn cài đặt Exchange vps 2013 SP1

Trước khi thiết đặt Exchange bọn họ cần kiến thiết trước một sever Active Directory, tại đây mình sẽ không còn nói vấn đề này, tôi chỉ hướng dẫn quá trình thực hiện thiết lập máy nhà mail vps exchange hệ thống 2013

Trong lí giải này mình chỉ thực hiện thiết lập exchange server 2013 trên 1 hệ thống duy nhất, so với hệ thống thực tế họ sẽ sử dụng nhiều server như theo lời khuyên của microsoft

Với Edge Transport hệ thống role đề xuất cài đặt lên trên một vps riêng

Bước 1: cài đặt các features bắt buộc thiết

Update windows server

install NET Framework 4.5

Tiếp họ mở PowerShell cùng với quyền admin( run as administrator) và chạy những lệnh sau:

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Tiếp

Import-Module ServerManager

Tiếp

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth,Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Sau khi xong các các bạn sẽ đươc yêu cầu khởi rượu cồn lại server, chúng ta tiến hành khởi rượu cồn lại server

Bước 2: thiết đặt Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

– install Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

*
*
*
*
*
*
*

Chọn Launch EAC…..

Xem thêm: Hướng Dẫn Tắt Wifi Modem Fpt Từ Xa Bằng Điện Thoại Nhanh Nhất

 và nhấp vào Finish

Nhập tin tức đăng nhập admin. Chúng ta cũng có thể mở Exchange Admin Center bằng cách duyệt qua liên kết https://localhost/ecp vào trình thông qua của thiết yếu Exchange Server.

Để kiểm tra phiên bản build Exchange 2013 hiện nay tại, hãy nhập cmdlet sau vào Exchange Management Shell.

C:WindowsSystem32>Get-ExchangeServer | fl name,edition,admindisplayversion

Các bạn có thể download bộ thiết đặt Exchange hệ thống 2013 tại đây


Categories THỦ THUẬT Tags cài đặt exchange 2013, setup mail server, exchange 2013, exchange 2013 SP1 iso, exchange hệ thống 2013, MAIL server Post navigation