*

Magento là nền tảng thương mại điện tử cung cấp doanh nghiệp bậc nhất được thiết kế bên trên technology mối cung cấp mở phối hợp những công dụng mạnh khỏe cùng với bối cảnh linc hoạt với thân mật và gần gũi với người dùng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt magento 2

Với những nhân tài như Trải nghiệm buôn bán say đắm, Kiến trúc mô đun linh hoạt cùng Khả năng mở rộng và hiệu suất cung cấp doanh nghiệp Magenkhổng lồ là 1 trong những nền tảng gốc rễ được lựa chọn mang lại số đông các thương thơm nhân trực con đường.

Trong lý giải này, công ty chúng tôi đang chỉ cho chính mình giải pháp setup Magenkhổng lồ 2.3 trên đồ vật Ubuntu 18.04. Chúng tôi vẫn thực hiện Nginx làm cho sever website, PHP 7.2 và MySQL / MariaDB tiên tiến nhất làm sever cơ sở tài liệu.

Điều kiện tiên quyết

Đảm nói rằng bạn vẫn đáp ứng nhu cầu các điều kiện tiên quyết sau đây trước khi liên tục với gợi ý này:

Có một tên miền trỏ mang đến IPhường. máy chủ nơi công cộng của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện example.com .Nginx được cài đặt trên máy chủ Ubuntu của chúng ta bằng cách tuân theo những khuyên bảo sau. Chứng chỉ SSL được thiết đặt mang lại miền của bạn nhằm mã hóa công bố của người dùng. Quý khách hàng hoàn toàn có thể setup chứng từ SSL Encrypt SSL miễn phí tổn bằng cách làm theo các lí giải sau.

Để hoàn toàn có thể truy cập vào kho lưu trữ mã Magenlớn 2, bạn phải tạo nên khóa xác thực. Nếu các bạn ko tài năng khoản Magenlớn Marketplace, bạn cũng có thể chế tác một thông tin tài khoản tại trên đây. Khi bạn tạo ra thông tin tài khoản, vui miệng kiểm tra các giải đáp sau về cách tạo bộ khóa xác thực new.

Cập nhật các gói hệ thống lên các phiên bạn dạng tiên tiến nhất cùng setup ứng dụng giải nén:

subởi vì apt update &và subởi vì apt tăng cấp suvày apt install unzip

Tạo đại lý dữ liệu MySquốc lộ

Nếu các bạn vẫn cài đặt MySQL hoặc MariaDB bên trên sever của bản thân, chúng ta có thể bỏ lỡ công đoạn này, còn nếu không, bạn cũng có thể thiết đặt gói máy chủ MySquốc lộ 5.7 tự kho lưu trữ mặc định của Ubuntu bằng phương pháp nhập:

suvì chưng apt install mysql-server mysql-client Đối cùng với các thiết đặt MySQL bắt đầu, cần chạy lệnh mysql_secure_installation để nâng cao bảo mật thông tin mang đến máy chủ MySQL của doanh nghiệp. Đăng nhtràn vào vỏ MySQL bằng lệnh sau:

sudo mysql Từ trong shell của MySQL, hãy chạy câu lệnh Squốc lộ sau để sinh sản cơ sở dữ liệu mới có tên magento :

CREATE DATABASE magento; Tiếp theo, tạo nên thông tin tài khoản người dùng MySquốc lộ có tên magento với cấp các quyền quan trọng cho những người dùng bằng cách chạy lệnh sau:

GRANT ALL ON magenkhổng lồ.* TO 'magento'
'localhost' IDENTIFIED BY 'change-with-strong-password'; Đảm bảo chúng ta cố gắng change-with-strong-password cầm cố change-with-strong-password bạo gan. Sau Khi hoàn chỉnh, ra khỏi bảng tinh chỉnh MySquốc lộ bằng cách gõ:

EXIT;

Tạo người tiêu dùng khối hệ thống

Tạo một người dùng và nhóm bắt đầu, sẽ là công ty thiết lập khối hệ thống tệp Magento, để dễ dàng và đơn giản, chúng tôi vẫn đặt tên cho những người dùng là magento lớn :

suvì useradd -m -U -r -d /opt/magento lớn magenlớn Thêm người dùng www-data vào nhóm magenlớn và đổi khác quyền truy vấn thỏng mục /opt/magento để Nginx rất có thể truy cập cài đặt Magento:

subởi usermod -a -G magento www-data suvì chưng chgian lận 750 /opt/magento

Cài đặt và cấu hình PHPhường

PHP. 7.2 là phiên bản PHP. khoác định vào Ubuntu 18.04 được cung cấp vừa đủ với được lời khuyên mang lại Magento 2.3. Vì Shop chúng tôi đang thực hiện Nginx làm cho máy chủ website, công ty chúng tôi cũng biến thành thiết đặt gói PHP-FPM.

Chạy lệnh sau để thiết lập PHPhường cùng toàn bộ các mô-đun PHP bắt buộc thiết:

suvày apt install php7.2-comtháng php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-opcache php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-intl php7.2-xsl php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-bcmath php7.2-soap Dịch vụ PHP-FPM đang tự động ban đầu sau khoản thời gian quy trình cài đặt hoàn chỉnh, bạn cũng có thể xác minc nó bằng cách in tinh thần dịch vụ:

suvì systemctl status php7.2-fpm Đầu ra buộc phải cho rằng dịch vụ fpm sẽ chuyển động với đang chạy.

suvì chưng sed -i "https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgs/memory_limit = .*/memory_limit = 1024M/"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg /etc/php/7.2/fpm/php.ini suvị sed -i "https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgs/upload_max_fileform size = .*/upload_max_fileform size = 256M/"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg /etc/php/7.2/fpm/php.ini subởi vì sed -i "https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgs/zlib.output_compression = .*/zlib.output_compression = on/"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg /etc/php/7.2/fpm/php.ini subởi vì sed -i "https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgs/max_execution_time = .*/max_execution_time = 18000/"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg /etc/php/7.2/fpm/php.ini suvì sed -i "https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgs/;date.timezone.*/date.timezone = UTC/"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg /etc/php/7.2/fpm/php.ini suvì chưng sed -i "https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgs/;opcađậy.save_comments.*/opcabịt.save_comments = 1/"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg /etc/php/7.2/fpm/php.ini Tiếp theo bọn họ đề nghị chế tạo một đội FPM cho tất cả những người dùng magento lớn .

Mở trình soạn thảo văn uống bản của doanh nghiệp và tạo tệp sau:

suvị nano /etc/php/7.2/fpm/pool.d/magento.conf /etc/php/7.2/fpm/pool.d/magento lớn.conf web12_user = magento lớn group = www-data listen.owner = magenkhổng lồ listen.group = www-data listen = /var/run/php/php7.2-fpm-magento.sochồng pm = ondemvà pm.max_children = 50 pm.process_idle_timeout = 10s pm.max_requests = 500 chdir = / Khởi cồn lại hình thức dịch vụ PHP-FPM để những chuyển đổi bao gồm hiệu lực:

systemctl restart php7.2-fpm Xác minc xem ổ cắn PHP đã làm được sản xuất thành công xuất sắc hay không bằng cách chạy lệnh ls sau:

ls -al /var/run/php/php7.2-fpm-magento lớn.sochồng Đầu ra vẫn trông y như ráng này:

srw-rw---- 1 magenlớn www-data 0 Dec 12 16:07 /var/run/php/php7.2-fpm-magenlớn.sock=

Cài đặt trình soạn thảo

Trình soạn thảo là trình cai quản phụ thuộc đến PHP cùng chúng tôi đã sử dụng nó để tải xuống lõi Magenkhổng lồ với cài đặt tất cả các nguyên tố Magento lớn quan trọng.

Để setup trình soạn thảo trên trái đất, hãy tải xuống trình cài đặt Trình biên soạn thảo cùng với curl và dịch rời tệp vào thỏng mục /usr/local/bin :

curl -sS https://getcomposer.org/installer | subởi php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer Xác minc thiết đặt bằng phương pháp in phiên bản biên soạn thảo:

composer --version Đầu ra sẽ trông giống như nuốm này:

Cài đặt Magento

Có một trong những cách để setup Magento lớn 2. Tránh thiết lập Magenkhổng lồ từ kho Github vì phiên bạn dạng này được dành cho cải tiến và phát triển chứ đọng không hẳn nhằm thiết lập cấp dưỡng.

Xem thêm: Rom Sony Ftf Firmware & Ftf Lock Remove File & Setool File Download Here

Tại thời gian thachdau.mobiết nội dung bài thachdau.mobiết này, phiên phiên bản ổn định mới nhất của Magento là phiên phiên bản 2.3.0 . Trong lí giải này, công ty chúng tôi đang setup Magento trường đoản cú kho của họ bởi trình soạn thảo.

Chuyển sang trọng magenlớn người dùng bằng phương pháp gõ:

suvày su - magento Bắt đầu setup bằng phương pháp tải những tệp magento lớn vào thư mục / opt / magento / public_html:

composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition /opt/magento/public_html Bạn sẽ được kể nhập những khóa truy cập, sao chép các khóa tự thông tin tài khoản Thị trường Magento lớn của bạn và lưu trữ chúng trong tệp auth.json, vì chưng vậy trong tương lai Lúc cập nhật thiết đặt của người tiêu dùng, bạn chưa hẳn thêm lại những khóa kia.

Authentication required (repo.magento lớn.com): Username: e758ec1745d190320ca246e4e832e12c Password: Do you want to store credentials for repo.magento lớn.com in /opt/magento/.config/composer/auth.json ? Y Lệnh trên đã rước toàn bộ các gói PHP quan trọng. Quá trình rất có thể mất vài ba phút ít cùng nếu thành công, phần cuối của cổng output sẽ y như sau:

Writing lochồng tệp tin Generating autoload files khi dự án được sản xuất, chúng ta có thể bắt đầu setup Magento lớn. Chúng tôi hoàn toàn có thể thiết đặt Magenlớn từ bỏ dòng lệnh hoặc thực hiện Trình hướng dẫn thiết đặt website. Trong gợi ý này, công ty chúng tôi đã thiết đặt Magento bởi dòng lệnh.

Chúng tôi đã thực hiện những tùy chọn sau để setup shop Magento:

URL bảo mật cơ sở và cơ sở được đặt thành https://example.com, đổi khác nó bởi thương hiệu miền của người sử dụng. Quản trị thachdau.mobiên của Mentoento: Tên cơ sở dữ liệu magenlớn, tên người tiêu dùng magenlớn, change-with-strong-password mật khẩu bởi mật khẩu đăng nhập change-with-strong-password cùng máy chủ cơ sở dữ liệu nằm trong cùng một máy chủ cùng với sever web. en_US, giờ Anh Mỹ là ngôn từ khoác định. USD la Mỹ là tiền tệ khoác định. America/Chicago nlỗi một múi tiếng.Bạn có thể kiếm tìm thấy toàn bộ những tùy chọn setup tại chỗ này.

Txuất xắc thay đổi thư mục Magenkhổng lồ ~/public_html :

cd ~/public_html Chạy lệnh sau nhằm bắt đầu thiết lập đặt:

php bin/magento setup:install --base-url=https://example.com/ --base-url-secure=https://example.com/ --admin-firstname="https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgJohn"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg --admin-lastname="https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgDoe"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg --admin-email="https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg --admin-user="https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgjohn"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg --admin-password="https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgj0hnP4ssvv0rD"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg --db-name="https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgmagento"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg --db-host="https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpglocalhost"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg --db-user="https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgmagento"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg --currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1 --db-password="https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgchange-with-strong-password"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg Đừng quên thay đổi password ( j0hnP4ssvv0rD ) thành một chiếc gì đó an toàn rộng. Quá trình này có thể mất vài phút ít với sau khoản thời gian xong xuôi, bạn sẽ thấy một thông báo hiện đang có cất URI cho tới bảng điều khiển và tinh chỉnh cai quản trị thachdau.mobiên Magento.

: Magento lớn installation complete. : Magenkhổng lồ Admin URI: /admin_13nv5k Nothing to import.

Tạo Magento crontab

Magenkhổng lồ thực hiện các các bước định kỳ ném lên kế hoạch những tác vụ như lập chỉ mục lại, thông tin, sơ đồ dùng website, tin nhắn với hơn thế nữa.

Để chế tạo Magenkhổng lồ crontab, hãy chạy lệnh sau với bốn biện pháp là người tiêu dùng magenkhổng lồ :

php ~/public_html/bin/magenlớn cron:install Crontab has been generated và saved Xác minc rằng crontab đã được thiết lập bằng phương pháp gõ:

crontab -l #~ MAGENTO START adc062915d7b30804a2b340095af072d * * * * * /usr/bin/php7.2 /opt/magento/public_html/bin/magento lớn cron:run 2>&1 | grep -v "https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpgRan jobs by schedule"https://thachdau.mobi/huong-dan-cai-dat-magento-2/imager_1_10752_700.jpg >> /opt/magento/public_html/var/log/magento.cron.log * * * * * /usr/bin/php7.2 /opt/magento/public_html/update/cron.php >> /opt/magento/public_html/var/log/update.cron.log * * * * * /usr/bin/php7.2 /opt/magento/public_html/bin/magenlớn setup:cron:run >> /opt/magento/public_html/var/log/thiết đặt.cron.log #~ MAGENTO END adc062915d7b30804a2b340095af072d

Cấu hình Nginx

Đến bây giờ, bạn đã sở hữu Nginx cùng với chứng từ SSL được cài đặt lên trên máy chủ Ubuntu của bản thân, nếu như không đánh giá các ĐK tiên quyết đến gợi ý này.

Chúng tôi vẫn bao hàm thông số kỹ thuật Nginx mặc định được hỗ trợ với Magento lớn.

Chuyển thanh lịch người dùng suvì chưng của người sử dụng, mở trình soạn thảo văn phiên bản của công ty với tạo ra tệp sau:

suvì chưng nano /etc/nginx/sites-available/example.com /etc/nginx/sites-av Available / example.com upstream fastcgi_backkết thúc VPS unix:/var/run/php/php7.2-fpm-magento lớn.sock; server listen 80; server_name example.com www.example.com; include snippets/letsencrypt.conf; return 301 https://example.com$request_uri; server listen 443 ssl http2; server_name www.example.com; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem; include snippets/ssl.conf; include snippets/letsencrypt.conf; return 301 https://example.com$request_uri; VPS listen 443 ssl http2; server_name example.com; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem; include snippets/ssl.conf; include snippets/letsencrypt.conf; set $MAGE_ROOT /opt/magento/public_html; mix $MAGE_MODE developer; # or production access_log /var/log/nginx/example.com-access.log; error_log /var/log/nginx/example.com-error.log; include /opt/magento/public_html/nginx.conf.sample; Đừng quên sửa chữa example.com bằng miền Magento lớn của người sử dụng và đặt băng thông chính xác mang lại những tệp chứng chỉ SSL. Các đoạn được áp dụng trong thông số kỹ thuật này được sản xuất trong lý giải này. Trước Lúc khởi động lại hình thức dịch vụ Nginx, hãy bình chọn nhằm chắc hẳn rằng rằng không có lỗi cú pháp:

subởi vì nginx -t Nếu không tồn tại lỗi, cổng output đang trông như vậy này:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful Cuối thuộc, khởi rượu cồn lại các dịch vụ Nginx bằng phương pháp gõ:

suvì chưng systemctl restart nginx

Xác minch thiết lập

Msinh hoạt trình chú ý của người sử dụng, nhập tên miền của chúng ta với trả sử thiết lập thành công xuất sắc, một màn hình giống như nhỏng sau vẫn xuất hiện:

*

*
Bây giờ đồng hồ bạn cũng có thể truy vấn URI cai quản trị Magenlớn, đăng nhập với tứ biện pháp là người tiêu dùng quản lí trị thachdau.mobiên cùng bước đầu thiết lập cấu hình thiết lập Magento new của khách hàng.

Phần Kết luận

Xin chúc mừng, bạn sẽ setup thành công xuất sắc Magenkhổng lồ 2.3 trên sever Ubuntu 18.04 của chính bản thân mình. Bây giờ chúng ta cũng có thể bắt đầu tùy chỉnh cấu hình cửa hàng của bạn.

Tài liệu giành cho công ty cách tân và phát triển Magento 2.3 là nơi mở đầu xuất sắc nhằm tham khảo thêm về cách làm chủ thiết đặt Magenlớn của doanh nghiệp.