TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP. THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG và MỎ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Mẫu: 2C/TCTW-98

Số liệu cán bộ, công chức


*

1. Họ với tên khai sinh: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam, nữ: . . .

(Viết chữ in hoa đậm nét)

2. Các tên thường gọi khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Chức vụ hiện tại giữ: (Chuyên ổn môn, đảng, đoàn thể, kể cả công tác kiêm nhiệm) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .quý khách đã xem: Hướng dẫn viết sơ yếu ớt lý lịch chủng loại 2c/tctw-98

.

Bạn đang xem: Hướng dẫn mẫu 2c tctw 98

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Sinch ngày: . .. .tháng. . . .năm . . .. . .. . .. . . 5. Nơi sinh: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Quê quán: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Nơi sinh sống hiện nay: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Dân tộc (Kinc, Tày, Ê đê. . .): . . .. . .. .. . . . . . . . . . . 9. Tôn giáo: (Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo): . . .. . .. . .. . .. . .. . .

10. Thành phần gia đình xuất thân: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

(Công nhân, dân cày, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành phố, tiểu thương nhỏ lẻ, tè chủ, bốn sản . . .)

11. Nghề nghiệp bạn dạng thân trước lúc được tuyển dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .

(Ghi nghề được huấn luyện và đào tạo hoặc người công nhân (thợ gì), có tác dụng ruộng, mua sắm, học sinh. . ..)

12. Ngày được tuyển dụng: . . .. . ./ . . ./ . . .. . ., vào phòng ban làm sao, nghỉ ngơi đâu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Ngày vào cơ sở hiện nay đang công tác: . . .. . .. . ./. . .. . ./. . .. . .. . .. . .

Ngày tyêu thích gia bí quyết mạng: . . .. . ./ . . .. . ./. . .. . .. . .. . .

14. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: . . .. . ./. . .. . ./. . .. . .Ngày bằng lòng . . .. . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .

15. Ngày tsi gia các tổ chức chủ yếu trị, xã hội (Đoàn TNCS Sài Gòn, Công đoàn, Hội. . ...): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Ngày nhập ngũ . . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . . Ngày xuất ngũ: . . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . .. . .

Quân hàm, phục vụ cao nhất (năm): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .

17. Trình độ học tập vấn:

+ giáo dục và đào tạo phổ thông: (Lớp mấy/Hệ): . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Học hàm, học vị cao nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .

chuyên ngành gì, năm nào)

+ Lý luận thiết yếu trị (CN, cao cấp, trung cáp,sơ cấp): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .

+ Ngoại ngữ (tên nước ngoài ngữ, chuyên môn A/ B/ C/ D): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

18. Công tác thiết yếu đã làm: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngạch công chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mã số: . . .. . .. . .. . .)Bậc lương: . . .. . .Hệ số . .. . .. . .tháng . .. . ./. . .. . .. . .

Xem thêm: Hướng Dẫn Update Firmware Tivi Samsung Lỗi Phần Mềm Bảo Hành Sửa Chữa Thay Phần

19. Danh hiệu được phong (năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng tranh bị, đơn vị giáo, thày thuốc, nghệ sỹ quần chúng. #, ưu tú)

đôi mươi. Snghỉ ngơi ngôi trường công tác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Công bài toán sẽ có tác dụng lâu nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

21. Khen ttận hưởng (Huân chương, huy cmùi hương, năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Kỷ mức sử dụng (hành thiết yếu, đảng, đoàn thể, cấp đưa ra quyết định, năm làm sao, nguyên do, hình thức): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Tình trạng sức khoẻ (Tốt, thông thường, yếu ớt hoặc bao gồm bệnh dịch mạn tính gì): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .

Chiều cao: . . .. . .. . .. . .. . . m; Cân nặng: . . .. . .. . . kg; Nhóm máu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .

24. Số CMND: . . .. . .. . .. . .. . .. . ., ngày cấp cho . . . . . . . /. . . . . /. . .. . .. . .,Tmùi hương binh loại: . . .. . .. . ., tổ ấm liệt sỹ: 

25.ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP.. VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường

Ngành học tập

và tên lớp học

Thời gian

học

Hình thức học

(bao gồm quy, trên chức, chuyên tu, tu dưỡng, mlàm việc rộng)

Vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ, chuyên môn gì

(tiến sĩ, thạc sỹ, CN, kỹ sư. . .)

26.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chuyên dụng cho

đơn vị công tác

27.ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ CỦA BẢN THÂN:

a. Khai rõ: bị bắt, bị tù hãm (từ thời điểm ngày, mon, năm nào cho ngày, tháng, năm như thế nào, ở đâu), đã knhì báo mang đến ai, đều sự việc gì: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . Bản thân bao gồm thao tác làm việc trong chính sách cũ (cơ quan, đơn vị làm sao, địa điểm, chức danh, dùng cho, thời gian làm việc):

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

a. Tmê man gia hoặc tất cả dục tình với các tổ chức chủ yếu trị, kinh tế, thôn hội nào nghỉ ngơi quốc tế (làm cái gi, tổ chức triển khai nào, đặt trụ ssống làm việc đâu?): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . b. Có nhân thân (ba, chị em, vợ, chồng, anh mẹ ruột) sống nước ngoài (làm gì, địa chỉ): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

29.QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

a. Về bản thân: Bố, bà mẹ, vợ (chồng), những con, anh bà mẹ ruột.

Quan hệ

Họ với tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp và công việc, chức danh, dịch vụ, đơn vị công tác, học hành, chỗ sinh hoạt

(vào, ngoài nước)

member những tổ chức triển khai thiết yếu trị- làng hội

Bố

Mẹ

Vợ (Chồng)

Các con

Anh, chị

em ruột

b. Bên vk (hoặc chồng): Bố, người mẹ,anh mẹ ruột.

Quan hệ

Họ với tên

Năm sinh

Quê cửa hàng, nghề nghiệp và công việc, chức vụ, công tác, đơn vị chức năng công tác, học hành, khu vực nghỉ ngơi (vào, ngoại trừ nước), thành viên những tổ chức triển khai chủ yếu trị- thôn hội

Bố

Mẹ

Anh, chị, em ruột

30.HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH:

a. Quá trình lương của bạn dạng thân:

Tháng/ năm

3/1993

4/1993

Ngạch/bậc

Hệ số lương

b. Nguồn thu nhập cá nhân bao gồm của gia đình (sản phẩm năm):

- Lương: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Các mối cung cấp khác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Nhà ở:

- Được cung cấp, được thuê, loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ., tổng diện tích sử dụng:. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . m2

- Nhà tự download, từ xây, nhiều loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. , tổng diện tích S sử dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2

b. Đất ở:

- Đất được cấp: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2; Đất trường đoản cú mua: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . m2.

c. Đất tiếp tế, sale (tổng diện tích đất được cung cấp, từ mua, từ knhị phá): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .