Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhtràn lên Windows khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhtràn lên Windows lúc quên

quý khách vẫn khi nào bị quên password đăng nhtràn vào Windows với cảm giác bị bất lực chưa?