+ Chuẩn hóa CSDL: gọi giải pháp sinh sản cấu trúc bảng dữ liệu kỹ thuật, tất cả quan hệ tình dục nhau

+ Tạo báo cáo bằng SQL Builder: khí cụ trường đoản cú sinh sản công tức bởi kéo thả chuột

+ Sử dụng hàm BS_Squốc lộ. Cách cần sử dụng từ khóa SELECT, FROM, WHERE

+ Sử dụng từ bỏ khóa ORDER BY - Sắp xếp dữ liệu

+ Sử dụng từ khóa DISTINCT, TOP: Lọc danh sách độc nhất, lôi ra n loại đầu tiên.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng a tools

+ Sử dụng những hàm CELL, RANGE: Điều kiện link với các ô trên bảng tính.

BÀI 2: HÀM VÀ PHÉP. TÍNH KHI LẤY DỮ LIỆU. TẠO BÁO CÁO CHI TIẾT

+ Sử dụng các hàm DATA, MIN,MAX: Tím quý giá bé dại, lớn nhất bao gồm ĐK, phnghiền tính vào mảng

+ Các hàm GetOnce, FORMULA: Cách phối kết hợp cách làm Excel với report động

+ Sử dụng hàm IIF(): Sử dụng hàm xúc tích và ngắn gọn để làm báo cáo

+ Ckém cái cùng với nằm trong tính INSERT=NO/YES: Tạo tính đụng của report, từ co giãn mẫu, cột lúc tài liệu tăng tuyệt bớt.

+ Loại vứt chiếc title với thuộc tính HR=NO/YES

+ Phương pháp tạo nên report cồn trong Excel với hàm BS_SQL

BÀI 3: LẤY DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG

+ Báo cáo cùng với ghnghiền nối các bảng dữ liệu

+ Sử dụng từ bỏ khóa FROM.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lắp Đặt Bồn Tiểu Nam, Cách Đặt Bồn Tiểu Nam Đúng Chuẩn

+ INNER JOIN: Liên kết những bảng có khóa tìm tìm chính xác nhị bên

+ LEFT JOIN: Liên kết những bảng ưu tiên

+ RIGHT JOIN: Liên kết cấc bảng ưu tiên yêu cầu

BÀI 4: TẠO BÁO CÁO TỔNG HỢP

+ Sử dụng tự khóa GROUP.. BY, HAVING: Báo cáo gộp các mẫu tài liệu tương đương nhau nhằm tổng thích hợp.

+ Sử dụng hàm thống kê SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX: Sử dụng những hàm thống kê lại đặc trưng nhằm tổng hòa hợp những ĐK.

+ Hàm RECNO() - Đánh số máy từ auto trong báo cáo

+ Sử dụng hàm VTC -Tạo báo tách bóc cột tự động hóa.

BÀI 5: LIÊN KẾT DataBase BÊN NGOÀI VỚI BẢNG TÍNH EXCEL. KẾT NỐI DỮ LIỆU QUA MẠNG

+ Sử dụng nằm trong tính NAME, AutoNames- Tạo NAME đến vùng dữ liệu trả về bươi BS_SQL

+ Làm report tài liệu được đem tài liệu trường đoản cú cơ sở dữ liệu phía bên ngoài với nằm trong tính DBKEY

+ Làm báo cáo dữ liệu được đem tài liệu tự máy chủ vào mạng LAN hoặc Internet với nằm trong tính SERVERSOURCE=YES

+ Hàm SQL: Cập nhật nguồn dữ liệu bao gồm hàm BS_SQL

BÀI 6: HÀM DataBase TRONG ADD-IN A-TOOLS

+ Hàm BS_DVLOOKUP: Tìm tìm những ĐK, trả về mảng quý hiếm tìm kiếm được

+ Hàm BS_DSUM: Tính tổng với nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DCOUNT: Đếm quý giá với rất nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DMIN: Tính cực hiếm bé dại độc nhất với rất nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DMAX: Tính quý hiếm lớn số 1 với tương đối nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DAVG: Tính vừa phải với khá nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DVAR: Tính độ lệch chuẩn với khá nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DFUNC: Tính nhiều ĐK theo tyêu thích số là tên hàm

+ Hàm BS_TABLE: Trích thanh lọc tài liệu - Các bước làm không giống của BS_SQL

BÀI 7: TẠO VÀ CHẠY MACRO/VBA CÙNG CÁC SỰ KIỆN HÀM BS_Squốc lộ (DÀNH CHO NGƯỜI BIẾT LẬP TRÌNH VBA)

+ Cho phxay chạy một macro trước khi update dữ liệu vào bảng tính

+ Cho phnghiền chạy một macro sau khoản thời gian dữ liệu được cập nhật

+ Cho phnghiền chạy một macro khi nhấp đúp con chuột vào vùng tài liệu (có hàm BS_SQL)

+ Cho phxay chạy một macro khi con trỏ ô di chuyển

+ Cho phép chạy một macro (hàm) để thay đổi quý hiếm vào quá trình dấn tài liệu từ công dụng truy tìm vấn SQL.

BÀI 8: TẠO CÔNG THỨC MẢNG BẰNG FORMULA BUILDER. ĐỌC SỐ THÀNH CHỮ VÀ CÁC CHỨC NĂNG PHỤ

*

Video chế tạo báo cáo đụng bằng Query Table - Lọc tài liệu các ĐK trong Excel

(Lọc dữ liệu nhiều ĐK vào Excel cùng A-Tools thuận tiện vào 2 phút)

(5 bước sản xuất báo cáo tổng phù hợp nhập xuất tồn vào Excel chỉ bởi chuột cùng với Add-in A-Tools)


VIDEO Hướng dẫn sinh sản báo gộp nhóm có khá nhiều cung cấp trong Excel và A-Tools với hàm BS_SQL biến hóa năng động rộng Subtotal