Hàm countifs trong excel là một trong những hàm thống kê được sử dụng nhiều Lúc làm việc vào excel.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng hàm countifs

Trong đó, hàm count sử dụng để đếm các ô chứa số còn hàm countifs cần sử dụng để đếm những ô theo một điều kiện nhất định (ngày tháng, số, text hoặc ô chứa dữ liệu). Để nắm rõ hơn các bạn hãy đọc hướng dẫn dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm countif và hàm countifs nhé!


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Hàm countifsCách sử dụng hàm countif và hàm countifs nhiều điều kiện

Hàm countif trong excel

Hàm countif thuộc team hàm count sử dụng để đếm, trong đó hàm countif là hàm đếm bao gồm điều kiện với là sự kết hợp của hàm count với hàm if trong excel.

Hàm countif trên Excel tất cả cú pháp là =COUNTIF(range;criteria)

Trong đó:

Range là phần vùng đếm dữ liệu (bắt buộc). Có thể là số, tđắm đuối chiếu hoặc mảng chiếu chứa số. Bỏ qua những giá chỉ trị trống. Criterialà phần điều kiện (bắt buộc) thực hiện đếm những giá trị bên phía trong range, số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản.

Lưu ý:

Đối số criteria để vào ngoặc knghiền không phân biệt chữ thường hay in hoa. Có thể sử dụng ký tự là dấu chấm hỏi (?) trong điều kiện criteria. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng cài đặt bên trên sản phẩm để sử dụng dấu vào hàm là (,) hoặc (;) để sử dụng.

Ví dụ:

*
Hàm countif vào excel

Để đếm được số học sinh phái mạnh cần áp dụng công thức cho ô D15 như sau: =COUNTIF(C5:C14,”Nam”)

*
Kết quả áp dụng hàm countif vào excel

Hàm countifs

Khái niệm hàm countifs trong excel

Hàm countifs vào excel là một hàm cải thiện của hàm đếm count. Nhưng bao gồm một điểm khác biệt là hàm này chứa nhiều điều kiện để xét. Trong trường hợp có nhiều điều kiện Lúc xét những giá bán trị thì nên cần áp dụng hàm countifs.

Trên lý thuyết, hàm count, hàm countif, hàm countifs đều là hàm đếm trong excel, chủ yếu không giống nhau về yêu cầu Khi sử dụng dựa vào điều kiện cụ thể.

Lệnh countifs trong excel

Cú pháp lệnh hàm countifs: =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…).

Trong đó:

Criteria_range1: Vùng chọn đầu tiên cần thống kê (bắt buộc). Criteria1: Đặt điều kiện áp dụng mang lại định dạng có thể là số
,ô tđê mê chiếu,chuỗi văn bản,một mảng hoặc một hàm Excel khác, (bắt buộc). : Cặp vùng chọn và điều kiện bổ sung tối đa được cho phép 127 cặp vùng chọn và điều kiện.

Lưu ý:

Để đếm các ô trong một phạm vi đơn lẻ với một điều kiện duy nhất hay trong nhiều vùng dữ liệu với nhiều điều kiện bạn có thể áp dụng hàm countifs.

Vùng chọn bổ sung cùng số hàng và cột như vùng dữ liệu đầu tiên (Đối số criteria_range1i).

Có thể đếm vùng dữ liệuliền kềko liền kề.

Hàm countifs xử lý như một giá bán trị bằng không (0) vào tiêu chí là một tsi chiếu đến một ô trống.

Bạn bao gồm thể áp dụng những wildthẻ characterstrong những tiêu chuẩn như:

Dấu hoa thị (*) Dấu hỏi chấm (?)

Cách dùng hàm countifs

Với bảng thống kê thu nhập, để chế độ tự động thống kê số lượng nhân viên cấp dưới bao gồm thu nhập từ 10 triệu trở lên áp dụng cấu trúc như sau:

=COUNTIFS(C2:C10,”Nhân viên”,D2:D10,”>=10000000″)

Trong đó:

C2:C10 là cột chức vụ vào bảng, điều kiện chính là “nhân viên”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Tờ Khai Thuế Tncn 05/Qtt, Cách Lập Tờ Khai Thuế Tncn Theo Quý

Máy sẽ đọc dữ liệu điều kiện đầu tiên là đếm số lượng nhân viên cấp dưới trong công ty. D2:D10 là cột thu nhập 1 mon, điều kiện “>=10000000”. Máy sẽ đọc dữ liệu điều kiện thứ 2 đó là số lượng người có thu nhập hàng tháng >=10 triệu đồng.

Tại ví dụ này, hàm countifs trong excel sẽ thỏa mãn hai điều kiện bên trên, tự động bỏ qua những người không có chức vụ nhân viên cùng thu nhập dưới 10 triệu.

*
Hàm countifs vào excel

Cách sử dụng hàm countif với hàm countifs nhiều điều kiện

Cách đếm ô tính với nhiều tiêu chuẩn (and logic)

Công thức 1: Công thức countifs với các tiêu chuẩn khác

Nếu bạn có một bảng dữ liệu sản phẩm như trong bảng phía dưới. Bạn muốn đếm số mặt hàng tồn kho (giá bán trị cột B>0) nhưng chưa cung cấp được (giá chỉ trị cột C=0)

Công thức áp dụng: = COUNTIFS (B2: B7, “> 0”, C2: C7, “= 0”)

Kết quả hiển thị là 2 (“Cherries”và“Lemons”):

*
Ví dụ cách đếm ô tính nhiều tiêu chuẩn không giống nhau

Công thức 2. Công thức countifs với những tiêu chuẩn giống nhau

Khi bạn muốn đếm các mục gồm tiêu chuẩn giống nhau bạn phải cung cấp mỗi cặp criteria_range / criteria riêng biệt lẻ. Trong bảng dữ liệu phía dưới để đếm những mục chứa 0 trong cột B và cột C cần áp dụng công thức như sau:

= COUNTIFS ($B$2: $B$7, “= 0”, $C$2: $C$7, “= 0”)

Kết quả hiển thị trả về là 1 trong (bởi chỉ có “Grapes” có giá trị “0” vào cả hai cột)

*
hàm countifs với các tiêu chuẩn giống nhau

Áp dụng công thức đơn giản với một criteria_rangeduy nhất như COUNTIFS(B2: C7, “= 0”) sẽ trả về kết quả không giống, tổng số các ô tính trong khoảng từ B2:C7 đều chưa 0.

Cách đến số ô tính với nhiều tiêu chí (or logic)

Ví dụ dưới đây, việc đếm những ô tính đáp ứng tất cả mọi tiêu chuẩn chỉ định rất dễ dàng Khi áp dụng hàm countifs. Nhưng nếu bạn muốn đếm các ô có không nhiều nhất một trong các tiêu chuẩn chỉ định là “TRUE” cần sử dụng thêm một số công chức của hàm countif hoặc áp dụng công thức hàm sum countifs với hằng số mảng.

Công thức thêm hai hoặc nhiều công thức countif hoặc countifs

Trong bảng dữ liệu mặt dưới, nếu bạn muốn tính các đơn hàng đang ở trạng thái “Cancelled” và “Pending” bạn áp dụng công thức hàm countif bình thường cùng kết quả hiển thị.

Công thức lệnh: =COUNTIF($C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIF($C$2:$C$11,”Pending”)

*
Cách đếm số ô tính nhiều tiêu chuẩn

Nếu mỗi hàm chứa nhiều hơn 1 điều kiện thì áp dụng hàm countifs thay bởi sử dụng hàm countif. Cụ thể, lúc đếm số đơn đặt sản phẩm “Cancelled” và “Pending” đối với “Apples”, sử dụng công thức sau:

Công thức lệnh như sau:

=COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Pending”)

*
Kết quả cách đếm số ô tính nhiều tiêu chí

Cách sử dụng countifs với những ký kết tự đại diện

Trong công thức excel, một số những cam kết tự đại diện cơ bản bạn có thể sử dụng sau đây:

Dấu hỏi (?): Kết hợp được với bất kỳ ký kết tự đơn nào, sử dụng đếm các ô bắt đầu hoặc kết thúc bằng một ký kết tự nhất định. Dấu hoa thị (*): Kết hợp được với bất kỳ dãy cam kết tự như thế nào, sử dụng để đếm ô chứa một từ cụ thể hoặc một ký tự trong ô.

Nếu muốn đếm ô chứa dấu hỏi hoặc dấu hoa thị, gõ dấu ngã (~) trước dấu chấm hỏi hoặc hoa thị. Ví dụ bạn bao gồm một danh sách các dự án trong cột A. Bạn muốn biết gồm bao nhiêu dự án đã cam kết kết (chứa thương hiệu người trong cột B). Hãy thêm một điều kiện thứ 2 (End date vào cột D).

Công thức lệnh: =COUNTIFS(B2:B10,”*”,D2:D10,””&””))

Lưu ý:

Không thể áp dụng cam kết tự đại diện trong tiêu chuẩn thứ 2 bởi cột D chứa kiểu dữ liệu ngày tháng, không phải định dạng text. Đây là lý do tại bạn bạn phải sử dụng tiêu chí “”&”” để dò tìm ô chứa dữ liệu.

*
Hàm countifs với những cam kết tự đại diện

Hi vọng những phân chia sẻ hữu ích trên đây sẽ góp các bạn nắm rõ hơn về nhì hàm countif, countifs vào excel với biện pháp sử dụng chúng. Đừng quên cập nhật thêm nhiều kỹ năng tin học văn chống cơ bản tại chăm trang thông tin việc có tác dụng thachdau.mobi nhé. Chúc các bạn thành công!