*

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng pdms tiếng việt

Đồ án - luận văn
Địa hóa học các địa phương

Bài giảng - Giáo trình

Xem thêm: Cách Cài Đặt Call Of Duty: Warzone Trên Windows, Free 100%, Call Of Duty®: Warzone

Bản đồ - Từ điển

Tài liệu tsi mê khảo

Đăng nhập
*
Tên đăng nhập
*
Mật khẩu
*
Đăng kí mới
*
Quên mật khẩu ? Hỗ trợ trực tuyến
Tài liệu giải đáp thực hiện PDMS toàn tập bao gồm cả video minc họa đính kèm - Full Tutorial PDMS & Video
Lượt tải: 214 Dung lượng: 736MB
Yêu cầu: không cần
Point trừ: 2
*
Tài liệu khuyên bảo sử dụng PDMS toàn tập gồm cả video clip minh họa kèm theo - Full Tutorial PDMS và VideoTài liệu trả lời áp dụng PDMS toàn tập - tủ đựng đồ không thiếu độc nhất tất cả 205 file giải đáp chi tiết gồm cả video clip minh họa quá trình đi cùng. Đây là CD Tutorial PDMS vô cùng cần thiết mang lại các ai đang khám phá về PDMS - ứng dụng rất mạnh bạo trong vấn đề kiến tạo đường ống, dầu khí cùng đóng tàu,...Mục lụcPDMS11.6HUONGDANSUDUNG0. Cover Page.pdfPDMS11.6HUONGDANSUDUNG1. Basics & Functions - Phường.33.pdfPDMS11.6HUONGDANSUDUNG2. Equipment Design - P..33.pdfPDMS11.6HUONGDANSUDUNG3. Piping Design - P.62.pdfPDMS11.6HUONGDANSUDUNG4. Clash Detection - Phường.12.pdfPDMS11.6HUONGDANSUDUNG5. Reports - P.14.pdfPDMS11.6HUONGDANSUDUNG6. Isometric Production - P.10.pdfPDMS11.6HUONGDANSUDUNG7. Basic Steelwork Design - P.84.pdfPDMS11.6HUONGDANSUDUNG8. Basic Drawing Production - P.54.pdfFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs1.catview_installation.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial10.Change Category"s Attributes for Catview1.change_purp_and_csta.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial16.Cheông xã Data1.check_specs.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial13.Create Bolt Specs1.create_boltspec_and_bolt_sdte.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial7.Create Cocotable & Units1.create_ccta_coteo.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial8.Create Details1.create_detail_texts.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial6.Create Geomsets1.create_gmse_elbo.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial15.Create Insulation1.create_insulation_components.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial9.Create Materials1.create_material_texts.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial12.Create Nozzle Specs1.create_nozzle_spec.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial5.Create Pointsets1.create_ptse_elbo.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial11.Create Bolts (New Method)1.create_scom_and_btse.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial4.Create Components1.elbo_components.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial2.Create Catalogue & Sections1.paragon(create_catalogue_and_sections).aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial3.Create Categories1.paragon(create_cate_elbow).aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial1.Enter Paragon1.paragon(enter_paragon).aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs10.create_spec_heading_tee.aviFull Tutorial and VideoPDMS 11.611.6__Reports_new.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.611.6_M03_Basic_and_Functions.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.611.6_M04_EquipmentDesign.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.611.6_M05_PipingDesign.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.611.6_M10_BasicDrawingProduction.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.611.6_M11_ClashDetection.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.611.6_M6_Basic_Steelwork_Design.pdfFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs11.create_spec_heading_valv.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs12.load_pipespec_through_spebé.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs2.catview_web12_settings.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial10.Change Category"s Attributes for Catview2.change_desc_and_gtyp.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial15.Create Insulation2.create_and_load_insulation_spec.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial11.Create Bolts (New Method)2.create_dtab.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial6.Create Geomsets2.create_gmse_redu.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial5.Create Pointsets2.create_ptse_redu.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial7.Create Cocotable và Units2.create_units.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial13.Create Bolt Specs2.load_boltspec_through_spenhỏ.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial8.Create Details2.modify_detail_texts.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial3.Create Categories2.paragon(create_cate_reducers).aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial4.Create Components2.redu_components.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial10.Change Category"s Attributes for Catview3.change_cdetail.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial6.Create Geomsets3.create_gmse_tee.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs3.create_pipespec_using_catview.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial5.Create Pointsets3.create_ptse_tee.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial11.Create Bolts (New Method)3.create_sbol.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial3.Create Categories3.paragon(create_cate_tee).aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial4.Create Components3.redu_e_components.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial6.Create Geomsets4.create_gmse_flan.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial5.Create Pointsets4.create_ptse_flan.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs4.create_report_for_piping_spec.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial3.Create Categories4.paragon(create_cate_flan).aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial11.Create Bolts (New Method)4.set_blrf.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial4.Create Components4.tee_components.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial6.Create Geomsets5.create_gmse_redu_e.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial5.Create Pointsets5.create_ptse_redu_e.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs5.create_spec_heading_tube.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial4.Create Components5.flange_components.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial3.Create Categories5.paragon(create_cate_valv).aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial6.Create Geomsets6.create_gmse_gask.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial5.Create Pointsets6.create_ptse_gask.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs6.create_spec_heading_elbow.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial3.Create Categories6.paragon(create_cate_gasket).aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial4.Create Components6.valve_components.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial6.Create Geomsets7.create_gmse_nozz.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial5.Create Pointsets7.create_ptse_nozzle.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs7.create_spec_heading_flange.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial4.Create Components7.nozzle_components.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial3.Create Categories7.paragon(create_cate_nozzle).aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial6.Create Geomsets8.create_gmse_valve_1.aviFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial6.Create Geomsets8.create_gmse_valve_2.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial5.Create Pointsets8.create_ptse_pipe.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs8.create_spec_heading_gask.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial4.Create Components8.gasket_components.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial3.Create Categories8.paragon(create_cate_pipe).aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial5.Create Pointsets9.create_ptse_valve sầu.aviFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorial14.Create Pipe Specs9.create_spec_heading_redu.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial4.Create Components9.pipe_components.aviFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Accessways.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1ADMIN Commvà Reference Manual.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP3ADMIN Command Reference Manual.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1ADMIN User Guide.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsackground.gifFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsalldn.gifFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsallup.gifFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorialavi4Catalog1.aviFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorialavi4Catalog2.aviFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicscdbachồng.gifFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1160Conventions for Cats and Specs.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1160Data Access Routines User Guide.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1160Data Checker Utility User Guide.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1160DESIGN GMM Guide.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP2Design Reference Manual Part1.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Design Reference Manual Part1.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Design Reference Manual Part2.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1160Design Reference Manual Part3.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Design Reference Manual Part3.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Design Reference Manual Part4.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Design Templates Introduction.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6DESIGN_GMM_Guide.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1151man10doc2doc2.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1DRAFT Administration Guide.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1DRAFT User Guide Part1.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1DRAFT User Guide Part2.pdfFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorialavi4draft.aviFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Drawing Production.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP2Drawing Production.pdfFull Tutorial and VideoPDMS Video tutorialavi4equipment.aviFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Getting Started with PDMS.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicshhelp.gifFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicshtml.gifFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1HVAC Using PDMS Vol1.pdfPDMS11.6HUONGDANSUDUNGHVAC Using PDMS Vol1.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1HVAC Using PDMS Vol2.pdfFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorialhvac.aviFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP4iindex.htmFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP3iindex.pdf_116sp3Full Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualsindex.htmFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1160Industrial Buildings Using PDMS.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP3ISODRAFT Reference Manual.PDFFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1ISODRAFT Reference Manual.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1ISODRAFT User Guide.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP2ISODRAFT User Guide.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1LEXICON Reference Manual.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.5M03_Basics_and_Functions.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.5M04_Equipment_Design.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.5M05_Piping_Design.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.5M06_Basic_Steelwork_Design.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.5M08_HVAC_Design.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.5M10_Basic_Drawing_Production.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.5M11_Clash_Detection.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.5M12_Reports.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.5M13_Isometric_Production.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.5M14_H_S_Design.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.5M16_Piping_Spools.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.5M18_Advanced_Steelwork_11.5.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.5M20_Advanced_Drawing_Production.pdfFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorialavi4M22-11.6-Piping_Catalogue-ru_Add.docFull Tutorial và VideoPDMS 11.5M9_Cable_Tray_Design.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsmanicons.gifFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manuals.rarFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualsmerge.htmFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorialavi4MODEL_SET_DESIGN_PARAMFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Monitor.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Paragon Reference Manual.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicspdfarrow.gifFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1PDMS Bulletin116sp1.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP2PDMS Bulletin116sp2.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP3PDMS Bulletin116sp3.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP4PDMS Bulletin116sp4.docFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP4PDMS Bulletin116sp4.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1PDMS Installation Guide.pdfFull Tutorial and VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_dblist_password_www.pdms.ir.rarFull Tutorial and VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_equipment_password_www.pdms.ir.part01.rarFull Tutorial và VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_equipment_password_www.pdms.ir.part02.rarFull Tutorial and VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_equipment_password_www.pdms.ir.part03.rarFull Tutorial & VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_equipment_password_www.pdms.ir.part04.rarFull Tutorial and VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_equipment_password_www.pdms.ir.part05.rarFull Tutorial & VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_equipment_password_www.pdms.ir.part06.rarFull Tutorial and VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_equipment_password_www.pdms.ir.part07.rarFull Tutorial and VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_isodraft_www.pdms.ir.rarFull Tutorial và VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_list_www.pdms.ir.rarFull Tutorial & VideoPDMS sample project www.pdms.irpdms_training_sample_project_equimpent_www.pdms.ir.rarFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Pipe work spooling User Guide.pdfFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorialavi4pipe.aviFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Pipework Design Using PDMS.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1PLOT User Guide.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1160PLOT User Guide.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsppoint.gifFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1PROPCON Reference Manual.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1160PROPCON Reference Manual.pdfFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorialavi4pwrplt2.aviFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Reporting.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms1160Reporting.pdfFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1SAINT Reference Manual.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsscam.gifFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Software Customisation Guide.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Software Customisation Reference Manual.pdfFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1SPECON Reference Manual.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Structural Design Using PDMS.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualspdms116SP1Support Design Using PDMS.pdfFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorial3.Create CategoriesThumbs.dbFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsThumbs.dbFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorialavi4Thumbs.dbFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial4.Create ComponentsThumbs.dbFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial1.Enter ParagonThumbs.dbFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial16.Check DataThumbs.dbFull Tutorial & VideoPDMS Video tutorialThumbs.dbFull Tutorial và VideoPDMS Video tutorial2.Create Catalogue & SectionsThumbs.dbTM-1100 AVEVA Plant (12 Series) Pipework Modelling Rev 2.0.pdfTM-1101 AVEVA Plant (12 Series) Structural Modelling (Basic) Rev 2.0.pdfFull Tutorial and VideoTutorial VANTAGE PDMS - HVAC Design Volume 1.pdfFull Tutorial and VideoTutorial VANTAGE PDMS - HVAC Design Volume 2.pdfFull Tutorial & VideoTutorial VANTAGE PDMS - Pipework Design.pdfFull Tutorial & VideoTutorial VANTAGE PDMS - Structural Design.pdfFull Tutorial and VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphics xtarrow.gifFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsvantage_header_hình ảnh.gifFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsvmt.gifFull Tutorial và VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsVNET.gifFull Tutorial & VideoPDMS 11.6 (2)manualsgraphicsVPD.gif

Bài viết liên quan