Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, gồm diện tích tự nhiên và thoải mái 3.533 km2, dân số trên 1,2 triệu người, trong đó có trên 35% dân sinh ở vùng đô thị, gần 65% dân số ở vùng nông thôn; bao gồm 46 yếu tố dân tộc, trong những số đó có 08 dân tộc có số dân trên 2000 người là Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông, Hoa; dân tộc bản địa thiểu số (DTTS) bao gồm hơn 384 ngàn người, chiếm phần 29.87% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh bao gồm 09 đơn vị hành thiết yếu cấp thị trấn (06 huyện, 02 thành phố, 01 thị xã, trong các số ấy có 04 thị xã miền núi, 01 huyện vùng cao); gồm 124 xã, thị trấn vùng dân tộc thiểu số cùng miền núi, trong những số ấy có 25 xã, phường, thị trấn khu vực I, 63 xã, thị trấn khu vực II, 36 xã khu vực III.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thực hiện chương trình 135

Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giao đến Ban dân tộc là cơ quan sở tại Chương trình 135 sống tỉnh. Ban dân tộc chủ trì, phối phù hợp với các sở ngành trình ubnd tỉnh đưa ra quyết định giao planer vốn thực hiện Chương trình 135 cho các huyện, thành, thị; có văn bạn dạng hướng dẫn thực hiện, đôn đốc, kiểm soát và tổng hợp báo cáo theo quy định. Đồng thời, Ban dân tộc bản địa đã phối phù hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu HĐND, ubnd tỉnh phát hành các văn bạn dạng giao kế hoạch, văn phiên bản cụ thể hóa những quy định của tw cho phù hợp thực tế địa phương 43 văn bản, trong đó: văn phiên bản của HĐND và ubnd tỉnh là 17 văn bản; văn bạn dạng của Ban dân tộc bản địa là 16 văn bản. Kết hợp làm vấn đề với truy thuế kiểm toán Nhà nước về tiến hành kiểm toán về công tác 135 từ năm 2016-2018 tại Ban dân tộc bản địa tỉnh và các huyện, thị.

Về tác dụng nổi bật trong việc tiến hành Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2019 trên địa phận tỉnh như sau:

Tổng vốn triển khai Chương trình 135 là 444 tỷ đồng, vào đó: giá thành trung ương là 416,2 tỷ đồng; ngân sách chi tiêu địa phương đối ứng thực hiện là 27,8 tỷ đồng.

- đái dự án cung cấp phát triển sản xuất, đa dạng mẫu mã hóa sinh kế cùng nhân rộng quy mô giảm nghèo: cung cấp phát triển sản xuất, nhiều mẫu mã hóa sinh kế: vào 4 năm 2016-2019 đã sản xuất 382 dự án hỗ trợ giống cây trồng, thiết bị nuôi, vật bốn sản xuất, mua sắm trang thiết bị phương pháp chế biến bảo vệ sản phẩm sau thu hoạch, tập huấn bàn giao khoa học tập kỹ thuật... Mang lại 34.877 lượt hộ, tạo đk tích cực cho đồng bào những dân tộc biến hóa cơ cấu cây trồng, vật dụng nuôi, từng bước chuyển đổi tập tiệm sản xuất; Nhân rộng quy mô giảm nghèo: thực hiện 45 quy mô phát triển xuất xuất mang lại 680 hộ được hỗ trợ.

- Tiểu dự án công trình hỗ trợ đầu tư chi tiêu cơ sở hạ tầng: đã đầu tư xây dựng 368 công trình, trong đó: giao thông 238CT, thuỷ lợi 45CT, điện 18CT, trường học 28CT, trạm y tế 03CT, đơn vị văn hoá 33CT, nước nghỉ ngơi 03CT.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Đậu Xanh Nướng Cực Đơn Giản Tại Nhà, Cách Làm Bánh Đậu Xanh Nướng Cực Đơn Giản

- Duy tu, bảo dưỡng những công trình sau đầu tư: đã triển khai duy tu bảo dưỡng 145 công trình, hầu hết giao cho những xã làm chủ đầu tư triển khai duy tu, bảo dưỡng.

- Tiểu dự án công trình đào tạo, bồi dưỡng cải thiện năng lực cán cỗ và cộng đồng: tổ chức 19 đoàn đến lớp tập, trao đổi kinh nghiệm tay nghề về công tác làm việc quản lý, tổ chức triển khai Chương trình 135, các cơ chế dân tộc và mô hình phát triển kinh tế có công dụng tại tỉnh giấc bạn; tổ chức 80 lớp tập huấn với trên 06 nghìn học tập viên thâm nhập tập huấn về công tác làm việc dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công tác lập kế hoạch, nghiệp vụ tài bao gồm kế toán, nhiệm vụ giám sát đầu tư chi tiêu ...

*

Các đại biểu người có uy tín dự tập huấn chương trình 135 năm 2017

Kết quả sút nghèo giai đoạn 2016-2019: giảm phần trăm hộ nghèo trung bình 5%/năm ở những xã tận hưởng CT135 - quá mục tiêu đề ra của lịch trình 135 là giảm 4%, của tỉnh giấc Thái Nguyên sút 2%/năm hộ nghèo toàn tỉnh và những xã quan trọng khó khăn sút 3,5%/năm.

Đánh giá chỉ chung: chương trình 135 là một trong trong những cơ chế lớn trong hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước; lịch trình đã đóng góp thêm phần làm chuyển đổi bộ khía cạnh nông thôn vùng dân tộc và miền núi, góp phần đặc trưng vào chuyển đổi trong phân phối gắn cùng với thị trường, các công trình hạ tầng được chi tiêu thêm tạo đk cho phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa của đồng bào, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cấp đời sống đồ chất, tinh thần cho những người dân, thu nhỏ nhắn dần khoảng cách giữa những vùng trong tỉnh. Trong quy trình triển khai tiến hành Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự lãnh đạo kip thời, tiếp giáp sao của tỉnh giấc ủy, HĐND, ubnd tỉnh. ủy ban nhân dân tỉnh đang kịp thời xúc tiến giao kế hoạch cho những địa phương. Hàng năm Ban dân tộc bản địa có sự phối hợp nghiêm ngặt với các sở lĩnh vực liên quan (Sở planer và Đầu tư, Sở nông nghiệp trồng trọt &PTNT, Sở Tài chính, Sở Lao cồn TBXH...) kịp thời phát hành các văn phiên bản hướng dẫn, lãnh đạo triển khai thực hiện. Hệ thống cơ quan liêu làm công tác làm việc dân tộc các cấp luôn nêu cao tinh thầnh trách nhiệm, dữ thế chủ động triển khai triển khai các tiểu dự án của chương trình, bức tốc công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo vừa có sự phối hợp, gắn ghép với vốn tạo ra nông làng mạc mới; đồng thời bảo vệ thực hiện tại đúng chế độ và chấm dứt kế hoạch năm. Nguồn vốn Chương trình 135 đóng góp phần đáng thuộc với phong trào xây dựng nông thôn mới đã huy động được sức khỏe của cả hệ thống chính trị; nhân kiệt động trí tuệ sáng tạo của từng địa phương, từng cán cỗ được đẩy mạnh tốt, trình độ, năng lượng cán cỗ được nâng cao; quá trình thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, tạo nên khí nắm thi đua sôi nổi, quần chúng. # hăng hái, từ bỏ giác tham gia thiết kế công trình. Thông qua triển khai Chương trình 135 với các chế độ dân tộc khác đã góp phần xóa đói, sút nghèo tương tác phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBKK; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã tận hưởng CT135 bớt nhanh, mức bình quân chung của thức giấc (các buôn bản 135 bình quân 4 năm giảm xác suất hộ nghèo 5,0%/năm); kiến trúc vùng dân tộc được quan tiền tâm chi tiêu xây dựng.