Thằng Sơn bổ nh&#x
E0;o từ chiếc xe bus xuống thật cấp tốc , s&#x
E1;ng nay C&#x
F4; gi&#x
E1;o bị ốm n&#x
EA;n n&#x
F3; được nghỉ 2 giờ cuối v&#x
E0; về nh&#x
E0; sớm hơn mọi ng&#x
E0;y .Sơn Bước v&#x
E0;o nh&#x
E0; kh&#x
F3;a cửa lại v&#x
E0; đi về ph&#x
F2;ng của n&#x
F3; , nhưng n&#x
F3; bỗng sững lại v&#x
EC; nghe c&#x
F3; tiếng động trong ph&#x
F2;ng Ba, m&#x
E1; n&#x
F3; . Bố n&#x
F3; đi l&#x
E0;m đến chiều mới về , v&#x
E0; th&#x
F4;ng thường M&#x
E1; n&#x
F3; l&#x
E0;m đến 12:00 mới về... N&#x
F3; tiến gần đến cửa ph&#x
F2;ng của ba , M&#x
E1; n&#x
F3; v&#x
E0; vào đ&#x
F3; vang ra 1 thứ &#x
E2;m thanh như tiếng r&#x
EA;n của ph&#x
E1;i nữ. Sơn thấy hơi sợ v&#x
E0; thấy t&#x
F2; m&#x
F2; muốn biết c&#x
E1;i g&#x
EC; xảy ra trong đ&#x
F3; .N&#x
F3; nhẹ nh&#x
E0;ng đi về ph&#x
F2;ng của m&#x
EC;nh từ từ mở cửa ra ban-c&#x
F4;ng . N&#x
F3; v&#x
F2;ng qua chỗ cửa sổ ph&#x
F2;ng Ba, M&#x
E1; n&#x
F3; v&#x
E0; gh&#x
E9; mắt qua khe r&#x
E8;m ng&#x
F3; v&#x
E0;o . Trong căn ph&#x
F2;ng tối thui ban đầu Sơn thấy c&#x
F3; &#x
E1;nh nhấp nh&#x
E1;y của m&#x
E0;n h&#x
EC;nh tivi .N&#x
F3; kh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy những g&#x
EC; tr&#x
EA;n m&#x
E0;n h&#x
EC;nh truyền ảnh v&#x
EC; g&#x
F3;c khuất . N&#x
F3; đưa mắt ra ph&#x
ED;a giường của Ba, M&#x
E1; n&#x
F3; th&#x
EC; n&#x
F3; thấy 1 người m&#x
E0; qua &#x
E1;nh lập l&#x
F2;e của vô tuyến n&#x
F3; nhận ra l&#x
E0; M&#x
E1; n&#x
F3;, v&#x
E0; hơn thế nữa n&#x
F3; thấy M&#x
E1; n&#x
F3; trần truồng nằm đ&#x
F3; mắt lim dim hướng về ph&#x
ED;a Tivi. Sơn đỏ mặt khi n&#x
F3; hiểu ra rằng M&#x
E1; n&#x
F3; đang coi phim Sex v&#x
E0; đang thủ d&#x
E2;m . Sơn định đi về ph&#x
F2;ng , n&#x
F3; thật sự hoang mang khi lần đầu thấy M&#x
E1; ruột của m&#x
EC;nh trần truồng nằm thủ d&#x
E2;m . V&#x
E0; n&#x
F3; cảm thấy tội lỗi nếu tiếp tục ng&#x
F3; trộm b&#x
E0; như vậy .... &#x
C1;nh s&#x
E1;ng của Ti
Vi bỗng s&#x
E1;ng n&#x
EA;n l&#x
E2;u hơn v&#x
E0; Sơn kh&#x
F4;ng thể rời bước về ph&#x
F2;ng v&#x
EC; b&#x
E2;y giờ n&#x
F3; thấy r&#x
F5; M&#x
E1; n&#x
F3; th&#x
E2;n thể trắng l&#x
F5;a lồ kh&#x
F4;ng một mảnh vải đậy th&#x
E2;n , M&#x
E1; n&#x
F3; đang ưỡn cong người n&#x
EA;n, tay th&#x
EC; đang day qua day lại chỗ giữa nhị đ&#x
F9;i . Mắt Sơn chăm chăm v&#x
E0;o chỗ ấy, n&#x
F3; thấy đ&#x
E1;m l&#x
F4;ng đen đen của M&#x
E1; n&#x
F3; , từ xa n&#x
F3; kh&#x
F4;ng thấy r&#x
F5; ng&#x
F3;n tay của M&#x
E1; n&#x
F3; l&#x
E0;m g&#x
EC; , nhưng n&#x
F3; thấy M&#x
E1; n&#x
F3; cong n&#x
EA;n v&#x
E0; hạ xuống, mắt b&#x
E0; lim dim v&#x
E0; miệng mấp m&#x
E1;y g&#x
EC; đ&#x
F3; . Tiếng r&#x
EA;n của M&#x
E1; n&#x
F3; thỉnh thoảng lại vang ra khe khẽ tới tai n&#x
F3; . Người n&#x
F3; b&#x
E2;y giờ n&#x
F3;ng bừng, cảm gi&#x
E1;c ngượng ng&#x
F9;ng ban đầu đ&#x
E3; biến mất. Trong người n&#x
F3; chảy rần rật một luồng kh&#x
ED; dọc sống lưng . Tay n&#x
F3; cầm nh&#x
E8; nhẹ x&#x
F3;c x&#x
F3;c con cu qua lớp vải quần . V&#x
E0; khi M&#x
E1; n&#x
F3; căng người n&#x
EA;n giật giật th&#x
EC; Sơn cũng ph&#x
F3;ng &#x
E0;o &#x
E0;o b&#x
EA;n trong quần của n&#x
F3; ....

Bạn đang xem: Tour đêm hoàng cung thăng long dành cho du khách nước ngoài

Sơn chạy vội về ph&#x
F2;ng , cơn k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch đ&#x
E3; qua đi , n&#x
F3; lại c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c tội lỗi . N&#x
F3; đ&#x
E3; d&#x
E1;m nh&#x
EC;n trộm M&#x
E1; n&#x
F3; trần truồng v&#x
E0; hơn nữa trong cơn hưng phấn của một nhỏ đực c&#x
F2;n tơ n&#x
F3; đ&#x
E3; c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c mê mẩn muốn v&#x
E0; tội lỗi ch&#x
ED;nh l&#x
E0; ở chỗ l&#x
FA;c đ&#x
F3; giống c&#x
E1;i m&#x
E0; n&#x
F3; ham mê muốn lại ch&#x
ED;nh l&#x
E0; M&#x
E1; ruột n&#x
F3;.

Từ h&#x
F4;m đ&#x
F3; Sơn &#x
ED;t n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng như b&#x
EC;nh thường , c&#x
F3; g&#x
EC; đổi kh&#x
E1;c trong quan hệ giữa n&#x
F3; v&#x
E0; M&#x
E1; n&#x
F3; . Trước tới giờ n&#x
F3; y&#x
EA;u M&#x
E1; n&#x
F3; vào t&#x
EC;nh mẫu tử, N&#x
F3; thấy M&#x
E1; n&#x
F3; đẹp v&#x
E0; đ&#x
E1;ng y&#x
EA;u, n&#x
F3; lu&#x
F4;n thầm h&#x
E3;nh diện về điều đ&#x
F3;. Giờ đ&#x
E2;y n&#x
F3; bỗng nh&#x
EC;n nhận M&#x
E1; n&#x
F3; bằng một g&#x
F3;c độ kh&#x
E1;c nữa : c&#x
E1;i nh&#x
EC;n của một g&#x
E3; trai tơ nh&#x
EC;n một người đ&#x
E0;n b&#x
E0; đẹp. M&#x
E0; m&#x
E1; n&#x
F3; đẹp thật, ở tuổi 34 mới c&#x
F3; một bé tr&#x
F4;ng M&#x
E1; n&#x
F3; c&#x
F3; vẻ đẹp thật mặn m&#x
E0; v&#x
E0; hết sức hấp dẫn . N&#x
F3; biết rằng suy nghĩ của n&#x
F3; hết sức tội lỗi lúc n&#x
F3; c&#x
F3; ham muốn Loạn Lu&#x
E2;n với M&#x
E1; ruột của m&#x
EC;nh . Nhưng n&#x
F3; kh&#x
F4;ng cưỡng lại được mỗi lúc thủ d&#x
E2;m h&#x
EC;nh ảnh Hương trần truồng cứ hiện r&#x
F5; mồn một trong n&#x
F3; v&#x
E0; n&#x
F3; bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch v&#x
F4; c&#x
F9;ng ....

***

H&#x
F4;m ni thứ bảy, &#x
F4;ng chồng đi c&#x
F4;ng t&#x
E1;c xa v&#x
E0; Sơn đi chơi với bạn n&#x
F3; , Hương ở nh&#x
E0; giặt giũ to&#x
E0;n bộ số đồ vào tuần của cả gia đ&#x
EC;nh .Trong l&#x
FA;c rũ thẳng từng đồ vật v&#x
E0; mang đến v&#x
E0;o m&#x
E1;y giặt n&#x
E0;ng bỗng thấy phần giữa c&#x
E1;i ga trải giường của Sơn c&#x
F3; 1 vết ố rất lớn. N&#x
E0;ng đưa ng&#x
F3;n tay sờ thử v&#x
E0;o v&#x
E0; hơi đỏ mặt lúc hiểu ra đ&#x
F3; l&#x
E0; vết tinh tr&#x
F9;ng của Sơn c&#x
F3; lẽ đ&#x
EA;m n&#x
F3; ngủ m&#x
EA; n&#x
EA;n xuất ra đ&#x
E2;y ?... Ồ kh&#x
F4;ng phải vậy , v&#x
EC; n&#x
F3; ngủ c&#x
F3; mặc đồ ngủ, nếu mộng tinh th&#x
EC; phải d&#x
E2;y bẩn ra quần chứ kh&#x
F4;ng phải ra ga giường thế n&#x
E0;y... C&#x
F3; nghĩa l&#x
E0; Sơn thủ d&#x
E2;m rồi bắn v&#x
E0;o đ&#x
E2;y... Vậy l&#x
E0; n&#x
F3; đ&#x
E3; lớn rồi . C&#x
F3; lẽ cần để &#x
FD; hơn đến Sơn vào thời gian cố gắng đổi sinh l&#x
FD; n&#x
E0;y .... Kh&#x
F4;ng biết n&#x
F3; đ&#x
E3; đi đến đ&#x
E2;u vào cuộc sống t&#x
EC;nh dục ? Ngo&#x
E0;i thủ d&#x
E2;m kh&#x
F4;ng biết n&#x
F3; c&#x
F2;n l&#x
E0;m g&#x
EC; kh&#x
E1;c nữa ? v&#x
E0; n&#x
F3; c&#x
F3; tuyệt thủ d&#x
E2;m kh&#x
F4;ng ?... V&#x
E0; n&#x
F3; l&#x
E0;m như thế n&#x
E0;o nhỉ ... Nghĩ đến cảnh thằng Sơn Thủ d&#x
E2;m , Hương thấy t&#x
F2; m&#x
F2; , kh&#x
F4;ng biết c&#x
E1;i ấy của n&#x
F3; thế nào nhỉ đ&#x
E3; v&#x
E0;i năm n&#x
F3; tự tắm v&#x
E0; đ&#x
F4;i khi n&#x
E0;ng thấy n&#x
F3; ở trần , nhưng chưa bao giờ n&#x
E0;ng c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c g&#x
EC; đặc biệt ... Giờ đ&#x
E2;y n&#x
E0;ng nh&#x
EC;n nhận , Sơn như một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng v&#x
E0; c&#x
E1;i vết ố tinh tr&#x
F9;ng tr&#x
EA;n ga giường kia như một t&#x
E1;c động thực tế đến sinh l&#x
FD; giống c&#x
E1;i đang bừng bừng vào Hương...

*

Sau lúc được Hollywood nhập khẩu với được đón nhận nồng nhiệt tại Nhật Bản, Hậu cung Chân trả truyện hiện là 1 trong trong số ít phim truyền ảnh cổ trang Trung Quốc đoạt được được cả hai thị phần giải trí khủng nhất quả đât là Mỹ cùng Nhật.


Chạm cho tới "Giấc mơ Mỹ"

*
‘ Phim Hậu cung Chân trả truyện dài 76 tập

Hậu cung Chân trả truyện (tên tiếng Anh: Legend of Zhen Huan) là bộ phim truyền hình cung đình ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ Đại Lục năm 2012 và được review là phim cổ trang kinh điển của Trung Quốc trong nhiều năm quay trở về đây.

Xem thêm: Dlmixcloud Là Gì? Làm Thế Nào Để Tải Nhạc Từ Mixcloud Về Máy Tính

Nội dung Hậu cung Chân trả truyện xoay quanh cuộc tranh đấu quyền lực và tình yêu của rất nhiều cung tần chốn thâm cung thời vua Ung Chính, triều đơn vị Thanh. Chân Hoàn xuất phát từ một tiểu thư vào sáng, ko màng núm sự, đằng sau sự chèn ép, mưu mô của các kẻ ác cảm trong chốn hậu cung đã đề xuất tự cứu mình, gật đầu đồng ý đánh đổi tình yêu thương cả đời, dùng thông minh và nhan sắc đẹp, trở thành người kẻ thống trị “tam cung lục viện”.

Bộ phim dài tới 76 tập mà lại dù được phân phát lại nhiều lần trên các kênh vô tuyến Trung Quốc, cho tới nay bộ phim vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu “hạ nhiệt”. Phim đã làm được phát sinh hoạt Đại lục, Đài Loan cùng Hong Kong…, riêng rẽ Đài Hắc Long Giang, china phát lại đến 13 lần. Trên Đại Lục, Hậu cung Chân trả truyện đạt tỉ suất fan xem kỉ lục 10% và có khoảng 2 tỉ lượt fan xem online. Phim cũng thừa nhận được hầu như phản hồi tích cực tại tại Malaysia, Singapore, cùng đã được bán cho một số Đài của Nhật…

Cách trên đây không lâu, Hậu cung Chân trả truyện còn được một Đài truyền hình trên Mỹ mua bản quyền phân phát sóng. Nhà phân phối cho biết, ban sơ phim chỉ được phạt sóng giới hạn trong xã hội Hoa kiều tuy thế sau đó, một công ti Mỹ sẽ tiến hành chỉnh sửa lại 76 bộ phim truyện thành 6 phần đơn nhất với độ dài khoảng chừng hơn 1 tiếng, triển khai lồng tiếng Anh để phát sóng cho đông đảo khán trả Mỹ.

Trước trên đây khi bộ phim Hoàn Châu phương pháp cách chế tạo cơn sốt sinh hoạt châu Á, đang có một trong những nhà cung ứng Mỹ “gõ cửa” hỏi mua, cơ mà đều không đồng ý ra đi vì họ cần yếu hiểu nổi mẩu chuyện về một cô nàng nhí nhảnh xuyên suốt ngày chỉ biết trộn trò. Vị vậy, với thành công xuất sắc này của Hậu cung Chân trả truyện, nhà làm phim và người theo dõi Trung Quốc thường rất vui mừng vày cuối cùng, phim truyền họa cổ trang trung quốc cũng mang đến ngày tiếp xúc với “Giấc mơ Mỹ”.

Được tiếp nhận nồng nhiệt tại Nhật

*
‘ Hậu cung Chân hoàn truyện đang rất được phát sóng bên trên Fuji TV trên Nhật bản

Sau rộng một tháng phạt sóng trên Đài Fuji TV kể từ tháng 6, Hậu cung Chân hoàn truyện đang thu hút càng ngày càng nhiều khán giả và trở thành bộ phim truyền hình “nóng” trên những diễn đàn tại Nhật Bản.

Khi lên sóng, 76 bộ phim được phân thành ba phần, dưới cái tên tiếng Anh là Women Vying for power in the Palace (do tên riêng Chân hoàn không thịnh hành trong khối hệ thống chữ kanji của Nhật bắt buộc nhà sản xuất đã thay tên phim).

Trong tuần vạc sóng đầu tiên, Hậu cung Chân hoàn truyện đang thu hút được 39 triệu khán giả, nhỏ số khổng lồ với một bộ phim truyền hình cổ trang nước ngoài tại Nhật. Đài Fuji TV cho biết, sau thời điểm phát sóng tập 1, số lượng khán giả truy cập website tập phim tăng cấp 5 lần, và họ nhận được vô số đông đảo cuộc điện thoại cảm ứng thắc mắc về bộ phim.

Sở dĩ, Hậu cung Chân trả truyện được hâm mộ tại Nhật xuất phát từ khá nhiều lý do. Đa số chủ ý cho rằng phim không solo thuần khai quật những cuộc tranh chấp, đấu trí giữa các nữ nhân nhưng còn thu hút bởi số đông lời lẽ tao nhã, qua đó giúp con fan học được các phương pháp “ứng nhân xử thế” trong cuộc sống.

Khán đưa Nhật còn siêu khen ngợi diễn xuất “cực đỉnh” của hai phái nữ diễn viên đó là Tôn Lệ (vai Chân Hoàn) cùng Thái thiếu Phân (vai Hoàng hậu). Tiếp tế đó, bộ phim truyện đã tạo được tiếng vang trước lúc tới với Nhật Bản, với lại được phát vào tầm khoảng 17h những ngày vào buổi tối cuối tuần nên đặc trưng thu hút được giới sv và những bà nội trợ. Nhiều người theo dõi tâm sự, cứ mang đến giờ chiếu phim là họ phải vội vàng về nhà nhằm không vứt sót bộ phim truyện nào.

Hiếm khi mới bao gồm một bộ phim truyền hình Trung Quốc, duy nhất lại thuộc dòng phim cổ trang được khán giả Nhật bản đón nhấn và thích thú như vậy. Trước những dấu hiệu vui này, những nhà làm phim trung quốc đang đầy mong muốn về viễn thước phim truyền hình cổ trang trung hoa được quảng bá rộng rãi trên cụ giới.