*
✅✅✅Nhà xuất phiên bản Giáo dục nước ta đã tất cả công văn số: 1114/NXBGDVN ngày 18 mon 07 năm năm trước V/v tạo bộ sách giáo khoa Toán tuy vậy ngữ Việt – Anh năm học 2014 – 2015. Bộ sách nhằm mục đích cung cấp phát triển kỹ năng giao tiếp và tài năng sử dụng tiếng Anh như một luật để học toán.

Nội dung cuốn sách được biên soạn, biên dịch theo đúng cấu trúc, câu chữ và công tác của sách giáo khoa đang rất được NXBGDVN xuất bản, vạc hành bây giờ và sẽ giúp đỡ các em mỗi bước làm thân quen với vấn đề học toán bằng tiếng Anh: từ việc biết đọc từ toán, biết viết những phép tính đến việc tận dụng vốn kiến thức và kỹ năng toán vẫn học vào việc học toán và những môn học tập khác; vì vậy cuốn sách hoàn toàn cân xứng cho việc dạy với học trong công ty trường.

Để đáp ứng nhu cầu kịp thời yêu cầu của giáo viên, học sinh trong tỉnh một cách vừa đủ bộ tài liệu sách giáo khoa toán tuy nhiên ngữ Việt – Anh phục vụ năm học 2014 – 2015, các Sở giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất đã thông báo cho những đơn vị giáo dục và đào tạo biết và phổ cập đến giáo viên, học viên đăng ký sở hữu và đôi khi đặt mua để dùng vào tủ sách trường học phục vụ cho việc giảng dạy.

*

*

*

*

STTTên sáchGiá bìa
1Toán 3(Song ngữ Việt-Anh) 42,000
2Toán 4(Song ngữ Việt-Anh) 42,000
3Toán 5(Song ngữ Việt-Anh) 42,000
4Toán 6/1(Song ngữ Việt-Anh) 30,000
5Toán 6/2(Song ngữ Việt-Anh) 23,000
6Toán 7/1(Song ngữ Việt-Anh) 34,000
7Toán 7/2(Song ngữ Việt-Anh) 22,000
8Toán 8/1(Song ngữ Việt-Anh) 32,000
9Toán 8/2(Song ngữ Việt-Anh) 32,000
10Toán 9/1(Song ngữ Việt-Anh) 30,000
11Toán 9/2(Song ngữ Việt-Anh) 32,000
12Đại số 10(Song ngữ Việt-Anh) 41,000
13Hình 10(Song ngữ Việt-Anh) 25,000
14Đại số & G.tích 11(Song ngữ Việt-Anh) 45,000
15Hình học 11(Song ngữ Việt-Anh) 32,000
16Giải tích 12(Song ngữ Việt-Anh) 38,000
17Hình học tập 12(Song ngữ Việt-Anh) 27,000

*