Trong cỗ đề thi Violympic toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 đem lại cho các em học viên học giờ Anh lớp 4 hầu như tài liệu học tập tiếng Anh thú vị. Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng một thuộc cỗ tài liệuđề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4mà thachdau.mobi nhờ cất hộ tới các bạn và những em học sinh lớp 4.

Bạn đang xem: Từ vựng thi violympic toán tiếng anh lớp 4


Bộ đề thi toán tiếng Anh lớp 4 vòng 1 sẽ giúp các em bao gồm bước mở đầu cho quá trình học toán giờ Anh của mình. Vòng 1 trong các bộ đề thi toán giờ đồng hồ Anh sẽ giúp các em có được những kiến thức cơ bản nhất, đều dạng bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 bắt đầu và đơn giản dễ dàng hơn so với số đông vòng sau.

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 1

Trong cỗ đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 4 Vòng 1 này Alokidd giữ hộ tới các em cỗ đề năm học tiên tiến nhất 2015-2016. Học tiếng Anh cho trẻ nhỏ lớp 4 với đông đảo tài liệu đề thi tiếng Anh sẽ giúp các em học tập tiếng Anh cũng như có thêm kỹ năng và kiến thức toán tốt hơn.

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1:

How many days are there in September?

Answer: There are .............. Days.

Question 2:

Find x such that x : 5 = 1537

Answer: x = ..........

Question 3:

Mary learns fifteen new words per day. How many new words does she learn for seven days?

Answer: ......... Days.

Question 4:

The area of the following rectangle is ............ Cm2.

*

Question 5:

The perimeter of the following square is .................cm.

*

Question 6:

Calculate: (12639 + 21034) x 2 = ...........

Question 7:

Bella goes to the zoo. She makes a table of the number of animals at the zoo. (see the table below)

*

How many monkeys and birds are there?

Answer: ...........

Question 8:

Calculate: 9876 : 6 x 6 = ..........

Xem thêm: Hướng Dẫn Xóa Tài Khoản Fb, Cách Nhanh Nhất Để Xoá Nick Facebook Vĩnh Viễn

Question 9:

How many right angles are there?

*

Answer: There are ............ Right angles.

Question 10:

There are 48 strawberries in 6 bags. How many strawberries are there in 9 bags?

*

Answer: There are ............. Strawberries in 9 bags.

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1:

Calculate: 6723 - 2195 = .........

A. 4258

B. 4285

C. 4528

D. 4582

Question 2:

Emma is 14 years old. Her sister's age is 11 years more than her age. How old is Emma's sister?

Answer: Emma's sister is ............. Years old.

A. 25

B. 23

C. 13

D. 15

Question 3:

What time does the clock show?

*

A. 2 : 50

B. 2 : 10

C. 10 : 20

D. 10 : 10

Question 4:

Mary goes swimming in the morning. What time can she go swimming?

A. 10:00 a.m

B. 16:00

C. 6:00 p.m

D. 14:00

Question 5:

Which number can replace the question mark?

400 x ? + 800 = 2000

A. 3

B. 6

C. 30

D. 60

Question 6:

Find the value of x such that x + 1606 = 2357.

Answer: x = .........

A. 751

B. 715

C. 716

D. 761

Question 7:

Today is Thursday, December 17.

Which day of the week is the day before yesterday?

A. Wednesday

B. Tuesday

C. Friday

D. Saturday

Question 8:

Two numbers have the sản phẩm of 9315. If the sản phẩm is five times as same as the greater number. The smaller number is ..........

A. 1863

B. 4

C. 1763

D. 5

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1: 30

Question 2: 7685

Question 3: 105

Question 4: 135

Question 5: 492

Question 6: 67346

Question 7: 539

Question 8: 9876

Question 9: 5

Question 10: 72

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: C. 4528

Question 2: A. 25

Question 3: D. 10 : 10

Question 4: A. 10:00 a.m

Question 5: A. 3

Question 6: A. 751

Question 7: B. Tuesday

Question 8: D. 5

Học tiếng Anh lớp 4 với hầu hết dạng đề thi giờ đồng hồ Anh sẽ giúp các em vừa học tập thêm những kiến thức mới, vừa ôn luyện những kỹ năng và kiến thức tiếng Anh cũ. Học giờ Anh trẻ em nói chung và học tiếng Anh lớp 4 thích hợp tại thachdau.mobi để giúp các em có thêm những nguồn tài liệu học tiếng Anh hơn cùng những cách thức học tiếng Anh tương xứng hơn.