PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP trân trọng gửi mang đến quý thành viên Tổng hòa hợp văn phiên bản về Thuế thu nhập cá nhân sẽ được vận dụng trong năm 2022.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn thuế tncn


Ảnh minh họa

Luật

1. Biện pháp Thuế thu nhập cá thể 2007

2. Lao lý thuế thu nhập cá nhân sửa thay đổi 2012

3. Luật sửa đổi những Luật về thuế 2014

Nghị định

4. Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân và hình thức sửa đổi, bổ sung một số điều của công cụ thuế các khoản thu nhập cá nhân

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn hình thức sửa đổi, bổ sung một số điều của những Luật về thuế cùng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Nghị định về thuế

Quyết định

6. Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá thể do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu ban hành

7. Quyết định 814/QĐ-BTC năm 2010 đính bao gồm Thông tư 37/2010/TT-BTC lý giải về phát hành, sử dụng, quản lý chứng tự khấu trừ thuế thu nhập cá thể tự in trên máy tính do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài thiết yếu ban hành

Thông tư

8. Thông bốn 111/2013/TT-BTC phía dẫn giải pháp thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu ban hành

9. Thông bốn 20/2010/TT-BTC hướng dẫn giấy tờ thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá thể do cỗ Tài chính ban hành

10.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Galaxy A9 Pro (2016) Siêu Mượt, Samsung Galaxy A9 Pro

Thông tứ 92/2015/TT-BTC hướng dẫn triển khai thuế giá bán trị tăng thêm và thuế thu nhập cá thể đối với cá thể cư trú có chuyển động kinh doanh; lí giải thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại phương pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của những Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành nguyên tắc sửa đổi, bổ sung một số điều của những Luật về thuế với sửa đổi, bổ sung một số điều của những Nghị định về thuế do bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu ban hành

11. Thông tứ 151/2014/TT-BTC khuyên bảo thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định công cụ về thuế do bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu ban hành

12. Thông tứ 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tứ 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC với 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản dễ dàng thủ tục hành chính về thuế do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài bao gồm ban hành

13. Thông bốn 96/2016/TT-BTC gợi ý hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên viên nước ngoài triển khai chương trình, dự án công trình viện trợ phi chính phủ quốc tế tại nước ta do bộ trưởng Bộ Tài bao gồm ban hành

14. Thông tư 42/2019/TT-BTC huỷ bỏ Thông tứ 128/2014/TT-BTC trả lời về sút thuế thu nhập cá thể đối với cá thể làm câu hỏi tại khu tài chính do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu ban hành

15. Thông tứ 37/2010/TT-BTC khuyên bảo về vạc hành, sử dụng, cai quản chứng trường đoản cú khấu trừ thuế thu nhập cá thể tự in trên laptop do cỗ Tài bao gồm ban hành

16. Thông tứ 40/2021/TT-BTC giải đáp thuế quý giá gia tăng, thuế thu nhập cá thể và thống trị thuế đối với hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh do bộ Tài thiết yếu ban hành

17.Thông tứ 80/2021/TT-BTC lý giải Luật thống trị thuế với Nghị định 126/2020/NĐ-CP giải đáp Luật thống trị thuế do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính ban hành

Văn bản

hợp nhất

18. Văn bản hợp duy nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất pháp luật thuế thu nhập cá thể do văn phòng công sở Quốc hội ban hành

19. Văn bạn dạng hợp tốt nhất 08/VBHN-VPQH phù hợp nhất qui định Thuế thu nhập cá thể do văn phòng và công sở Quốc hội ban hành

20. Văn bạn dạng hợp độc nhất 05/VBHN-BTC năm năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế các khoản thu nhập cá nhân, qui định Thuế thu nhập cá thể sửa đổi với Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn vẻ ngoài Thuế thu nhập cá thể và chế độ Thuế thu nhập cá thể sửa thay đổi do bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

21. Văn phiên bản hợp độc nhất vô nhị 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp tuyệt nhất Nghị triết lý dẫn chính sách Thuế thu nhập cá thể và cách thức Thuế thu nhập cá thể sửa thay đổi do bộ Tài thiết yếu ban hành

22. Văn phiên bản hợp tốt nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 hợp độc nhất Thông bốn hướng dẫn tiến hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, mức sử dụng sửa đổi, bổ sung một số điều của cơ chế Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP phía dẫn lý lẽ Thuế thu nhập cá nhân và phương tiện sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của luật Thuế thu nhập cá thể do bộ Tài thiết yếu ban hành.

Bài viết liên quan