Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt - anh

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn tất cả thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra tự điển thuận lợi khi gọi văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, fan học rộng biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ điển laptop
descriptor dictionary : tự điển biểu hiện
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : trang bị tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển cam kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích vừa lòng
machine dictionary : trường đoản cú điển thiết bị
main dictionary : tự điển bao gồm
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Sms Banking, Hướng Dẫn Đăng Ký Sms Banking Của Vietcombank

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish