diện tích s vườn được sử dụng để làm đường đi.

a) diện tích phần còn lại được dùng để xây bồn tắm là bao nhiêu phần của sân vườn hoa?

b) Tính diện tích s phần dùng để làm xây dựng bể nước, biết vườn hoa sẽ là hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn là 15m với chiều dài là 20m.


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

*

*

*

*

Xem thêm: Nơi Bán Đồng Hồ Koso Ex 150 Chính Hãng, N24: Bảng Đồng Hồ Chính

*

diện tích s vườn hoa

15m2 diện tích s dùng phần xây bể nước

Bài 5 trang 95 VBT Toán 4 Tập 2: nhỏ sên thứ nhất trong 15 phút đã trườn được


m = 40 centimet

Con sên trước tiên trong 15 phút trườn được 40cm.

Con sên thiết bị hai trong 15 phút đã trườn được 45cm.

Vậy sên thứ 2 bò cấp tốc hơn nhỏ sên đầu tiên là: 45 – 40 = 5 (cm)

Đáp số: 5cm

Bài trước: Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 161: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)

Giải Vở bài xích tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số từ nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượngBài 1. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập các sô mang đến 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức tất cả chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Các số bao gồm 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Rèn luyện ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng và lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh những số có khá nhiều chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu với lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Luyện tập (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Rèn luyện (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Hàng số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. đối chiếu và xếp thiết bị tự những số tự nhiên và thoải mái (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Rèn luyện (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị đo cân nặng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, cố gắng kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Luyện tập (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Tìm số trung bình cùng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Luyện tập (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu trang bị (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu vật (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Rèn luyện (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Luyện tập chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự đánh giá (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: tư phép tính với các số tự nhiên. Hình họcBài 29. Phép cùng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức có chứa nhì chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. đặc điểm giao hoán của phép cùng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức bao gồm chứa cha chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất phối kết hợp của phép tính cùng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Rèn luyện (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số kia (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai tuyến phố thẳng song song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai tuyến đường thẳng song song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành thực tế vẽ hình vuông (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Luyện tập (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Rèn luyện chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một trong những với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. đặc điểm giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Phân tách cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất phối hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân với số có tận thuộc là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - m2 (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. M2 (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một trong những với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một số với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Luyện tập (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số gồm hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Ra mắt nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân cùng với số với bố chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân cùng với số có bố chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Rèn luyện (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Chia một tổng cho một trong những ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Phân tách cho số tất cả một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Luyện tập (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một số cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Phân tách một tích cho một số (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Phân chia hai số tận cùng là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Phân tách cho số tất cả hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Phân tách cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Luyện tập (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia đến số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Luyện tập (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương có chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Phân chia cho số có tía chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Luyện tập (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Rèn luyện (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Luyện tập chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự kiểm soát ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3 - giới thiệu Hình bình hànhBài 84: tín hiệu chia hết mang đến 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: tín hiệu chia hết mang đến 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: luyện tập (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: dấu hiệu chia hết mang lại 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: dấu hiệu chia hết mang lại 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: luyện tập chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: luyện tập (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: diện tích s hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: rèn luyện (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số - trình làng Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số cùng phép phân tách số tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số và phép phân chia số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: luyện tập (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số đều nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn phân số (trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: rèn luyện (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng mẫu mã số các phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: rèn luyện (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: luyện tập chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: rèn luyện (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: đối chiếu hai phân số khác chủng loại số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: luyện tập (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: rèn luyện chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: luyện tập chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cộng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: rèn luyện (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: luyện tập (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: rèn luyện chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: rèn luyện (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: tìm kiếm phân số của một số trong những (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép chia phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: luyện tập (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: rèn luyện (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: luyện tập chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: luyện tập chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: rèn luyện chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: rèn luyện chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: luyện tập (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: luyện tập chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồBài 137: ra mắt tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: luyện tập (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: luyện tập (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: rèn luyện chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: luyện tập (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: rèn luyện chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ phiên bản đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: thực hành (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: thực hành thực tế (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu đồ vật (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học tập (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cùng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu của hai số kia ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số kia (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: rèn luyện chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: luyện tập chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: rèn luyện chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự khám nghiệm (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)